Koulussa opetetaan mitä ovat penis ja vagina, ei mikä on sukupuoli

Kukaan suomalainen ei varmaan ole välttynyt kuulemasta lentävää lausahdusta siitä kuinka "pissavehje ei määrittele sitä osaako joku ajaa autoa/onko hän kiva kaveri" jne. Ihmiset viljelevät termejä kuten "sukupuolielämä, sukupuoliyhdyntä" ja tarkoittavat tällä seksielämää. Kielemme kertoo käsityksistämme todellisuudesta. 

Meidän aikaamme leimaakin yhä melko yleinen käsitys siitä, että sukupuoli on pelkkä penis tai vagina ja että niitä lukuun ottamatta ihmiset ovat jotenkin sukupuolettomia. Näinhän meille kaikille koulussa opetettiin jo ala-asteella. Sukupuoli on se housuissa lilluva elin.

Todellisuudessa biologian tunnilla opetettiin vain mikä on penis ja mikä on vagina. Siellä ei opetettu mikä kokonaisuudessaan on sukupuoli. Siellä jätettiin opettamatta lähes kaikki siitä, millä tavalla naiset ja miehet muuten eroavat toisistaan. Hormoneiden vaikutuksista yksilön käyttäytymiseen ei puhuttu ollenkaan. Aivojen sukupuolieroista ei lausuttu halaistua sanaa. Kaikkein vähiten siellä opetettiin siitä, miten biologia on kulttuurien muovautumisen taustalla ja miten sukupuli vaikuttaa ihmisen elämään. Tämän vuoksi aiemmat sukupolvet alkoivat pitkälti uskoa, että sukupuoliroolit ovat keksittyjä rakennelmia.

Kun yhteiskunnassa keskustellaan sukupuolen merkityksestä, näinä aikakausina kasvaneet ihmiset alkavat inttää, että sukupuolta ylikorostetaan. Heistä tuntuu siltä, koska viimeiset 60 vuotta ovat olleet enemmän tai vähemmän feminismin eri suuntauksien värittämää aikaa, jona sukupuolieroja ja sukupuolen merkitystä on pyritty vähättelemään kaikin keinoin. Radikaaleimmat pääsivät pisteeseen, jossa he haluavat kieltää sukupuolista puhumisen. Heillä on hyvin alikorostunut käsitys sukupuolen merkityksestä. He näkevät sukupuolen siittiö- tai munasoluna ja ymmärtävät lähinnä sen vaikutuksen seksielämäänsä ja lisääntymistapaansa. 

Todellisuudessa koko elämämme on sukupuolielämää ja sukupuoli vaikuttaa elämässämme useimpiin asioihin. Olemme sukupuolisia olentoja joka hetki. Kaverisuhteissamme, saunailloissamme, isä- ja äitisuhteissamme, kaikkialla. Emme neutreja, joiden sukupuolisuus vaikuttaa elämään vain penis-vagina -yhdynnän aikana. 

Käsitys ihmisistä sukupuolineutraaleina olentoina, joiden genitaalit ovat ainoa sukupuolittunut ruumiinosa on yksi aikamme suurimmista harhakuvista.


Sukupuolen perusta

Sukupuoli on lisääntymisbiologiaan pohjautuva ominaisuus. Sen koko olemassaolon merkitys on lisääntyminen. Sukupuolia on ihmislajilla kaksi kappaletta ja niiden lisäksi joukko erilaisia kromosomaalisia, hormonaalisia ja psyykkisiä välimuotoja. En aio luetella kaikkia tunnettuja intersukupuolisuuden muotoja. Oleellista on ymmärtää, että uroksen ja naaraan tyypilliset fysiologiset ja henkiset ominaisuudet vaihtelevat eri ihmisissä eri intensiteetillä.

Sukupuolineutraalius ja sen toinen muoto "vain ihmisyys" taas ovat ihmislajille vieraita ominaisuuksia. Me emme ole kumpaakaan niistä vaan sukupuolisia olentoja. Totta kai olemme kaikki ihmisiä, mutta olemme jonkin sukupuolisia ihmisiä. Vaikka on olemassa ihmisiä, joilla ei ole sukusoluja ollenkaan, heidänkin vartalonsa on aina muilta osin sukupuolittunut ja heitä yleensä pidetään jonkin sukupuolen edustajina. Sukupuolineutraalius on tästä syystä myös sosiaalisesti varsin vieras ilmiö.

Sukupuoli ei ole sosiaalinen konstruktio. Fyysiset eromme ovat pohja sosiaaliselle todellisuudelle ja sosiaaliselle sukupuolelle. Nainen ei ole miehelle kuin toinen mies vaan nainen. Naisen ja miehen sosiaalinen todellisuus on erilainen, eikä sillä ahdistaako tämä jotain yksilöä ole luonnolle merkitystä. Tämä todellisuus on määrittänyt ihmiskunnan historiaa näihin päiviin saakka. 

Ominaisuuksiltaan toisenlaisen kehon omistaja on ollut parempi toisenlaisissa asioissa kuin toinen ja on ollut yksinkertaisesti kannattavaa jakaa eri tehtävät yhteisössä eri sukupuolille. Siksi fyysisesti paremmin metsästykseen soveltunut ja harjaantunut sukupuoli on hoitanut sen ja imettämään kykenevä sukupuoli on hoitanut lapsia ja harjoittanut ilmeisesti ansatyyppistä metsästystä ja keräilyä sen läheisyydessä.

Erilainen sukupuolirooli on muovannut miehistä ja naisista vuosituhansien saatossa keskimäärin toisistaan henkisestikin eroavia olentoja, kuten monilla muillakin eläinlajeilla. Henkiset ominaisuudet, joista siittämään kykenevälle, metsästäneelle osapuolelle on ollut hyötyä ovat erilaisia kuin ominaisuudet, joista raskaaksi tulleelle ja lapsia hoitaneelle on ollut hyötyä. Parhaiten ovat menestyneet sellaiset miehet ja naiset, jotka ovat lisääntyneet tehokkaimmin ja pitäneet jälkeläisensä hengissä. Heidän ominaisuutensa määrittävät tänäkin päivänä osaltaan sitä millainen on keskimääräinen mies tai nainen, henkisesti ja fyysisesti.

Kuulun itse joukkoon, joka uskoo, että jos lauma miehiä ja naisia heitettäisiin tänä päivänä samoihin oloihin, joissa esi-isämme ovat eläneet, sukupuoliroolit muotoutuisivat siellä yhä melko perinteisiksi. Tässä elinympäristössä, jossa on ehkäisypillerit sekä koneet tekemässä työt joihin tarvitaan voimaa, sukupuoliroolit ovat hieman vapaammat.

Miehen ja naisen mieli

Evoluutio muovasi paitsi kehomme, myös aivomme. Kaikkea eroista, joita evoluutio on miehiin ja naisiin aikojen saatossa muovannut ei tiedetä. Jotain kuitenkin tiedetään. Miesten on ymmärtääkseni todettu suunnistavan yleensä ilmansuuntien perusteella, kun taas naisten maamerkkien. Selityksenä asialle pidetään sitä, että miehen on ollut osattava kotiin kaukaa, kun taas nainen, joka on pyörinyt enemmän kodin lähellä on pärjännyt paremmin maamerkkien avulla suunnistaessaan. Cismiesten ja -naisten välillä on tutkimuksissa todettu keskimääräisiä eroja suunnistamistavan lisäksi lukemattomissa asioissa, ainakin värinäöstä tunne-elämään, älykkyysjakaumaan ja seksuaalisuuteen. 

Myös tilastoista löytyy sukupuolieroja. Miehet tekevät FBI:n tilastojen perusteella 99% seksuaalirikoksista, suuremman osan melkein kaikista muistakin rikoksista, kokevat seksin, pornon ja itsetyydytyksen yleensä tärkeämmäksi kuin naiset, ovat enemmän urasuuntautuneita ja vähemmän perhekeskeisiä, ottavat enemmän riskejä, ovat alttiimpia erityyppisille mielenterveysongelmille kuin naiset jne. 

Tämä kaikki näkyy yhteiskunnassa. Miehet kuolevat naisia useammin nuorina riskin ottonsa seurauksena. Naiset ovat miehiä useammin vegaaneita ja puolustavat eri väestöryhmien oikeuksia. He ovat empaattisempia kuin miehet. Miehet haluavat naisia enemmän seksiä ja saavat selkeästi helpommin orgasmin yhdynnässä. Nämä ovat ominaisuuksia, joista siittävälle osapuolelle on ollut hyötyä. He ovat myös naisia alttiimpia seksiaddiktiolle. 

Sukupuolet ovat psyykkisesti erilaisia. Erot eivät ole absoluuttisia eli on olemassa poikkeusyksilöitä ja hajontaa. Suurten massojen erilaisuuden vaikutus jokapäiväiseen elämään ja yhteiskunnan rakentumiseen on kuitenkin massiivinen.

Eri tahot ovat kiistelleet kauan siitä, ovatko erot synnynnäisiä, kasvatuksellisia vai molempia. Tahot, jotka eivät usko minkäänlaiseen biologiseen erilaisuuteen ja pitävät eroja pelkästään kasvatuksellisina vetoavat usein siihen, että sukupuoliroolit ovat vaihdelleet kautta aikain voimakkaasti. Useimmat sukupuolierot pätevät kuitenkin ympäri maailmaa. Jos ne olisivat pelkkiä konstruktiota, niissä pitäisi esiintyä paljon enemmän vaihtelua. Osa sukupuolieroista, jotka ihmislajilla on, ovat nähtävissä myös muiden nisäkäslajien uroksissa ja naaraissa.

Konstruktioihin uskovat ovat oikeassa siinä, että on joitain asioita, jotka ovat vaihdelleet kulttuureittain. Nämä seikat eivät kuitenkaan ole yhtä kuin kaikki sukupuolierot. On olemassa sukupuoleen vain hatarasti liittyviä, aikakausien myötä paljon vaihtelevia aika puhtaasti kulttuurisia asioita kuten tyttöjen ja poikien vaatteet, värit ja nimet. On olemassa voimakkaammin sukupuoleen kytkeytyviä tehtäviä kuten metsästys, maanpuolustus ja lasten- ja kodinhoito. On olemassa erittäin voimakkaasti sukupuoleen kytkeytyviä asioita, jotka eivät vaihtele kuin hyvin harvoin, kuten seksuaalinen suuntautuminen.

Se, että kulttuurisissa hatarasti sukupuoleen liittyvissä asioissa tapahtuu suurta vaihtelua ei ole sama asia kuin se, että sukupuoleen olennaisemmin kytköksissä olevat asiat olisivat vaihdelleet suuremmin, tai tekisivät sitä tänäkään päivänä. 


Miksi nainen synnyttää

Jos lisääntymiseen riittäisi, että ihmisen jalkovälissä killuu penis tai vagina, väite, että sukupuoli ei liity mitenkään käytökseen ja aivoihin voisi pitää paikkansa. Lisääntymiselinten kanssa täytyy kuitenkin käyttäytyä tavoilla, jotka tuottavat jälkeläisiä. Harrastaa seksiä tietynsukupuolisen henkilön kanssa juuri tietyllä tavalla. Tämän jälkeen pitää vielä käyttäytyä tavoilla, jotka pitävät jälkeläisen hengissä, jotta omat geenit jatkuvat. 

Jotta tämä toteutuisi, miehellä ja naisella on oltava erilainen mieli, joka saa heidät haluamaan eri asioita. Sukupuolten olennaisimmat ja suurimmat erot liittyvätkin juuri lisääntymiseen. Miehillä ja naisilla on yleensä ottaen hyvin erilaiset seksifantasiat, jotka ovat olennainen seksuaalista käyttäytymistä ohjaava tekijä. 

Ihmisaivojen kuten monien muidenkin sukupuolisten lajien aivojen ominaisuuksiin kuuluu se, että kykenee määrittämään toisen yksilön sukupuolen. Siksi aivoillamme on tarve määritellä vieraan ihmisen sukupuoli, tai "ahtaa hänet johonkin sukupuolilokeroon" kuten tietty joukko asian näkee. Sellainen yksilö, joka ei ole pystynyt tekemään tätä tai oppimaan sukupuolten eroja ennakoidakseen miten heidän kanssaan kannattaa käyttäytyä pysyäkseen väleissä tai saadakseen paritella ei ole pärjännyt kovin hyvin. 

Aivoillamme on muitakin ominaisuuksia, jotka vaikuttavat siihen miten arvotamme miehiä ja naisia. Miessukupuolen edustajien aivot ovat yleensä virittäytyneet tuntemaan viehätystä estrogeeniin kytköksissä olevia henkisiä ja fyysisiä piirteitä kohtaan. Naisellisuus kertoo naisen hedelmällisyydestä. Naissukupuolen edustajien aivoihin pätee normaalisti päinvastainen. He haluavat pääasiassa miehiä, joilla on hyvästä testosteronitasosta kertovat selkeän maskuliiniset piirteet.

Ei ole sattumaa, että ihailemme ja arvostamme näitä piirteitä naisissa ja miehissä ympäri maailmaa. Jossain kulttuureissa, joissa naiset tekevät raskaita töitä miehet ilmeisesti preferoivat hieman voimakasrakenteisempaa naista kuin länsimaissa, mutta heissäkin naisellisuus on tärkeää. Ei ole sattumaa, että hyvin maskuliiniset eli miestenkaltaiset naiset ja feminiiniset eli naistenkaltaiset miehet ovat harvinaisia, eivätkä viehätä toista sukupuolta yleisesti niin paljon kuin maskuliinisemmat miehet ja feminiinisemmät naiset. Usein he ovat myös syrjittyjä.

On todettu, että feminiinisemmät naiset haluavat enemmän lapsia kuin maskuliinisemmat. Kun lesbopari hankkii lapsia, lapsen kantava ja synnyttävä osapuoli on erittäin todennäköisesti naisellisempi, sikäli että parissa on eroavaisuus tältä osin. Jos vain toinen on naisellinen, hän todennäköisesti synnyttää kaikki lapset. Jos kumpikaan ei ole kovin butch, he molemmat saattavat synnyttää. 

Naissukupuolen edustajille yleinen halu synnyttää lapsia yhä ehkäisyn keksimisen jälkeen on yksi niistä asioista, joita olen ihmetellyt koko elämäni. Minulta tämän reaktion aikaansaava tunneskaala on aina puuttunut täydellisesti. En pysty ymmärtämään miten kukaan voi haluta käydä läpi jotain niin kuvottavaa kuin siitettävänä olemisen ja raskauden. Useimmat naiset taas hakeutuvat teini-ikäisestä lähtien tätä päämäärää kohti kuin itsestään. Aikuisemmalla iällä, kun kaikki lähipiirini naiset ovat lisääntyneet, olen ymmärtänyt helliä vatsan taputuksia katsellessani, että kyse on naisen tunne-elämästä. He tuntevat jotain sellaista vauvaa kohtaan, joka saa heidät haluamaan lasta ja raskautta. Maskuliininen osapuoli ei koe lasta ja sen hoivaamista yhtä palkitsevana kuin naisellinen.

Myös miehissä feminiinisemmät ovat hoivaorientoituneempia ja perhekeskeisempiä kuin maskuliinisemmat. Cissukupuolisilla miehillä feminiinisyys ei kuitenkaan korreloi suuremman lapsiluvun kanssa kuten naisilla, koska miehen tehtävä on pääasiassa siittää lapsia ja naiset yleensä suosivat yleensä maskuliinisempia miehiä, ainakin jos eivät käytä e-pillereitä tai ole jo raskaana. Naisen mieli on erilainen kuin miehen, seksuaalisista fantasioista lähtien muuhun hänen lisääntymiskäyttäytymistään ohjailevaan tunne-elämään. 

Suurin osa naisista ja miehistä käyttäytyy sukupuolisina olentoina hyvin ennustettavan kaavan mukaan lapsuudesta vanhuuteen. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt ovat lähes ainoa ihmisryhmä, joka rikkoo kaikkein voimakkaimmat ja säännönmukaisimmatkin sukupuolierot, jotka pätevät useimpiin heteroihin cisnaisiin ja -miehiin riippumatta siitä millainen persoona tai millaiset kyvyt heillä sattuu muuten olemaan.
                                     Hormonit vaikuttavat myös ihmisen käytökseen.


Poikkeustapaukset

Sukupuoli on lähes koko ihmiskehon kattava järjestelmä, jossa aivot ja hormonit näyttelevät omaa hyvin olennaista osaansa. Tämän järjestelmän kautta rakentuvat monet käytökselliset sukupuolierot, sukupuolikäsityksemme ja yhteiskuntamme. 

Aiemmin mainitsemieni poikkeustapausten, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olemassaoloa on pitkään selitetty mielisairauksilla tai heitä on käytetty erityisesti naisasialiikkeen toimesta eräänlaisina keppihevosina, joiden avulla yritetään kumota koko sukupuolten biologinen erilaisuus. Nyky-ymmärryksen valossa vaikuttaa kuitenkin enemmän siltä, että myös poikkeusten olemassaololle on olemassa jonkinlainen biologinen perusta

Samalla tavalla kuin kehoon liittyvän intersukupuolisuuden muotoja on lukuisia, myös aivojen sukupuoliominaisuuksissa on vaihtelua. Tietyissä intersukupuolisuuden muodoissa, joissa sikiön aivot ovat maskuliinisoituneet, mutta keho ei ja lapsi kasvatetaan tyttönä, esiintyy kyvyttömyyttä identifioitua naiseksi erittäin paljon verrattuna muuhun väestöön.

Nämä erot ovat syy paitsi cismiesten ja -naisten erilaisuuteen, myös siihen, että homoja ja transsukupuolisia ja luultavasti muitakin seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden muotoja on olemassa, vaikka heidät yritettäisiin kasvattaa kuten muutkin. Heidän erilaisuutensa vaikuttaa väistämättä heidän kasvuunsa. Seksuaalisuuteen, kehonkuvaan ja identiteettiin.

Jotkut feministit ovat yrittäneet ehdottaa ratkaisuksi, että alkaisimme pitää miehiä ja naisia samana asiana. He eivät ymmärrä, että se ei onnistu enempää kuin vammaisen pitäminen vammattomana, koska sosiaalinen todellisuus pohjautuu biologiaan. On mahdotonta, että läpeensä sukupuolittuneen lajin kaksi erilaista sukupuolta voisivat koskaan olla keskenään sama asia. 

Aivojen erilaiset ominaisuudet, jotka määrittävät kenestä viehätymme selittävät, miksi kohtelemme toisiamme eri tavalla ja miksi miehet ja naiset eivät voi olla muille sama asia. Ne selittävät, miksi sukupuolenkorjaukset muuttavat suhtautumista ihmiseen. Jos joku on keholtaan naisenkaltainen ja kokee olevansa mies, hän on muille ainoastaan itsensä mieheksi kokeva nainen. Jos sama henkilö käy lävitse transprosessin ja alkaa näyttää mieheltä, suhtautuminen muuttuu. Mikään aineellisesta todellisuudesta irroitettu keino ei tule pystymään tähän. 
Peruskoulun opetuksen vaikutus ihmisten sukupuolikäsityksiin

Ihmisille, jotka näkevät sukupuolen pelkkänä peniksenä ja vaginana muuten neutraalin ihmisen jalkojen välissä on tyypillistä nähdä sukupuoli hyvin mitättömänä ja elämään vähän vaikuttavana ominaisuutena. He ajattelevat asioista hyvin pinnallisesti, koska eivät tiedä riittävästi.

Jos heiltä kysyy, miten miehet ja naiset eroavat kuskeina, he usein vastaavat, että eivät mitenkään niin kauan kuin autoa ei ajeta peniksellä. Jos sama kysymys esitetään ihmiselle, joka ymmärtää, että sukupuolilla on yleensä erilaiset aivot ja erilainen hormonitoiminta, joka on yhteydessä aivoihin, he näkevät asian aivan eri tavalla. Heille ei ole vaikea ymmärtää, että nämä ominaisuudet saattavat tehdä miehistä ja naisista erilaisia yllättävissäkin asioissa. Autoa ajetaan aivojen ja käsien ja jalkojen yhteistyöllä, jolloin aivot vaikuttavat asiaan. Miehet käsittelevät autoja yleensä taitavammin kuin naiset, mutta ottavat enemmän riskejä ja aiheuttavat siksi naisia enemmän onnettomuuksia.  

Jos heiltä kysyy, miten he näkevät heteroseksuaalisen yhdynnän, he näkevät kaksi ihmistä nauttimassa tasapuolisesti toisistaan. Ihminen, joka ymmärtää enemmän sukupuolten eroista näkee kaksi erilaista sukupuolista olentoa, joiden erilaiset aivot tuntevat vetoa toisessa täysin erilaisista piirteistä ja mahdollistavat yhdyntään päätymisen. He eivät koe seksiä fyysisesti eivätkä emotionaalisesti samana asiana, eikä sillä ole heille samanlaisia seurauksia. Tasa-arvon tai tasavertaisuuden kanssa aktilla ei ole senkään vertaa tekemistä. Ne sopivat ihmisen moraalikäsityksiin, mutta luonto ei niistä väiltä.

Jos heiltä kysyy, miten sellaisten ihmisten pukuhuoneiden käyttö pitäisi järjestää, jotka näyttävät sukupuolenkorjauksen jälkeen muuten miehiltä tai naisilta, mutta joilla on jäljellä syntymäsukupuolensa sukuelimet, he vastaavat usein, että pukuhuone valitaan sukuelinten perusteella. Ihminen, joka ymmärtää enemmän vartalon sukupuolipiirteiden yhteydestä seksuaalisuuteen ymmärtää, että tytön näköinen ihminen ei ole turvassa ahdistelulta miesten puolella, vaikka hänellä olisi penis. 


Peruskoulun heikko biologian opetus näkyy yhteiskunnassa myös suoraan feminismin kaltaisten aatteiden suosiossa. Kun ihmisille opetetaan, että sukupuoli on pimppi tai pippeli, eikä biologista perustaa sille, miksi naiset ja miehet yleensä myös käyttäytyvät eri tavalla, tai miksi heihin suhtaudutaan eri tavalla opeteta, he hämmentyvät. He huomaavat väistämättä, että heitä ei kohdella vain ihmisinä, joilla on penis tai vagina, vaan hyvin monet asiat ovat naisille ja miehille erilaisia. He alkavat etsiä huomaamiinsa ilmiöihin vastauksia muualta. Viimeiset 60 vuotta heille vastauksia on tarjonnut feminismi. Se, että kyseessä on poliittinen aate valitettavasti tarkoittaa, että vastaukset ovat yleensä enemmän sellaisia kuin niiden haluttaisiin olevan, eikä sellaisia kuin asiat oikeasti ovat.

Ihmisille, joilla on heikko luonnontieteellinen ymmärrys on tyypillistä nähdä kulttuurit tyhjästä kumpuavina, keksittyinä sosiaalisina rakennelmina. Kun ihminen ei ymmärrä, että miesten ja naisten erilaisten kauneusihanteiden perustana on hedelmällisyys ja siitä kertovat piirteet, he alkavat syyttää niistä kuvitteellisia heitä alistavia voimia, kuten patriarkaattia ja kuvitella, että ne voi muuttaa millaisiksi vain. Kun ihminen ei ymmärrä, että maskuliinisuus ja feminiinisyys ovat testosteronin ja estrogeenin tuotoksia, hän alkaa kuvitella niiden voivan olla mitä tahansa. Estrogeenin muovaama vartalo on lähes aina feminiininen ja testosteronin muovaama maskuliininen.

Ihmisille, joilla on heikko ymmärrys biologiasta on myös tyypillistä nähdä sukupuoli rajoittamattomana ominaisuutena ja syyttää kulttuuria siitä, että heitä ei nähdä kuten he haluavat tai ympäröivä todellisuus ei toimi, kuten he haluavat. He eivät ymmärrä, että ei sukupuoli sen enempää kuin muutkaan fyyisiset ominaisuutemme ei ole rajoittamaton ominaisuus. Kenelläkään ei ole valtaa päättää, miten heidät nähdään, eikä vapautta omista nahoistaan. Jokaisella elollisella olennolla on oma biologisista syistä määrittyvä roolinsa, joka ei voi olla millainen vain. 

Jos synnyn jänikseksi metsään, osani on olla saalis, eikä kukaan kysy haluanko. Tätä voi muuttaa vain tekemällä jäniksen mahdottomaksi saaliiksi muuttamalla sen biologisia ominaisuuksia. Jos synnyn kehitysvammaiseksi, kumppanivalikoimani on hyvin rajattu. Meitä lajina ei suunniteltu kohtelemaan kaikkia tasa-arvoisesti vaan selviytymään ja etsimään terve ja hedelmällinen lisääntymiskumppani. Kukaan ei kysy haluanko minä kehitysvammaisena sitä. Tätä voi muuttaa vain muuttamalla minut ei-kehitysvammaiseksi. 

Samat lainalaisuudet pätevät sukupuoleen. Naaraskissa ei voi päättää, että koiraat lakkaavat siitä kiinnostumasta, jos se ei siitä pidä. Se ei voi myöskään päättää, että toiset naaraskissat suhtautuvat siihen kuten koiraaseen, jos se haluaisi niin. Myös miehen ja naisen rooli/sosiaalinen todellisuus on pitkälti ennalta määrätty jo sillä hetkellä, kun he syntyvät tietynlaiseen vartaloon. Monia asioita siinä voi muuttaa vain muuttamalla vartalon sukupuoliominaisuuksia. Ihmisille, jotka eivät ymmärrä tätä on yleensä hyvin vaikea ymmärtää, mitä sukupuolenkorjauksilla saavutetaan.

Heikko luonnontieteellinen ymmärrys tekee ihmisistä alttiita uskomaan älyttömiinkin ideologioihin. Sukupuolineutraalius, sukupuolten lakkauttaminen tai "vain ihmisyys" näyttäytyvät todellisina mahdollisuuksina tai vaihtoehtoisesti uhkina vain niille, jotka eivät ymmärrä tällaisten asioiden olevan mahdottomia sukupuolittuneelle lajille. Se, että keskitymme argumentoimaan sukupuolineutraaliutta vastaan on kuin alkaisimme ottaa flat earth-societyn tosissaan ja hukata älyllisen keskustelun resurssit heidän kanssaan inttämiseen.

Pahin ongelma heikossa ymmärryksessä sukupuolesta on kuitenkin se, että yhteiskunta ei mene parempaan suuntaan kieltämällä sukupuolierot tai sukupuolen vaikutuksen elämään. Se, että sukupuolieroista ja sukupuolen merkityksestä ei puhuta, eikä niitä ymmärretä johtaa miesten ja naisten entistä suurempaan kyvyttömyyteen ymmärtää toisiaan. Tämä näkyy hyvin nyky-yhteiskunnassa.

Se johtaa myös kyvyttömyyteen ymmärtää sukupuolten sisällä esiintyviä eroja. Kun niitä väitetään kasvatuksellisiksi, se johtaa helposti ihmisten pakottamiseen yhdenlaiseen muottiin ja kiistelyyn siitä, kuka on kasvatettu oikein ja kuka väärin. Nimenomaan heikko ymmärrys sukupuolten eroista johti myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kuten homoseksuaalien, intersukupuolisten ja transsukupuolisten epäinhimilliseen kohteluun vuosikymmenien ajan. 


Peruskoulussa tulisi opettaa penisten ja vaginoiden lisäksi myös, mitä muita eroja naisissa ja miehissä on. Siellä tulisi opettaa myös, mikä on sosiaalinen sukupuoli ja miten biologia vaikuttaa kulttuuriemme ja sosiaalinen todellisuutemme rakentumiseen. Yhdenkään oppilaan ei tulisi päästä peruskoulusta läpi, jos hän näkee sukupuolen vain sukusoluina, eikä osaa selittää, miksi ihminen, jolla ei ole siittiöitä voi elää koko elämänsä miehenä muiden silmissä. 

Opetuksen tulisi tähdätä pelkän lisääntymisen sijaan siihen, että ihmiset ymmärtävät mikä kokonaisuutena on sukupuoli. Se ei ole pelkät genitaalit, ei opittu rooli tai pelkkä identiteetti. Se on psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta osa-alueesta muotoutuva ihmiselämää voimakkaasti määrittävä kokonaisuus.

Tunnisteet

Näytä enemmän

Suositut tekstit