Koulussa opetetaan mitä ovat penis ja vagina, ei mikä on sukupuoli


Koska kirjoittaessa blogia aiheesta, joka käsittelee vahvasti ihmisen sukupuolta ja sukupuolisuutta olisi olennaista kertoa miten määrittelee sukupuolen, tämän tekstin on tarkoitus käsitellä omaa näkemystäni siitä, mikä oikeastaan on sukupuoli. 


Kukaan 2000-luvun alussa elänyt ei varmaan ole välttynyt kuulemasta lentävää lausahdusta siitä kuinka "pissavehje ei määrittele sitä osaako joku ajaa autoa/onko hän kiva kaveri" jne. Cissukupuoliset viljelevät termejä kuten "sukupuolielämä, sukupuoliyhdyntä" ja tarkoittavat tällä seksielämää. Kielemme kertoo käsityksistämme todellisuudesta. 

Meidän aikaamme leimaakin melko yleinen käsitys siitä, että sukupuoli on pelkkä penis tai vagina ja että niitä lukuunottamatta ihmiset ovat jotenkin sukupuolettomia. Jo biologian tunnilla ala-asteellahan opetettiin, että sukupuoli on se housuissa lilluva elin. Todellisuudessa biologian tunnilla opetettiin vain mikä on penis ja mikä on vagina eli lisääntymisbiologinen sukupuoli. Siellä ei opetettu mikä kokonaisuudessaan on sukupuoli.  Jo biologinen sukupuoli itsessään on paljon monimutkaisempi asia.

Tätä voitaisiin verrata siihen, että ala-asteella opetettaisiin pelkistetysti, että ihminen kävelee, koska sillä on kaksi jalkaa. Todellisuudessa se, että ihminen kävelee on monimutkainen prosessi, johon vaikuttaa ainakin mallioppiminen, aivot ja selkäydin hermoineen. Kaikki ihmiset eivät kävele, vaikka heillä on jalat. Kukaan aikuinen ei kyseenalaista tätä. Kuitenkin useat aikuiset vastustavat raivoisasti väitettä, että sukupuoli ei ole vain penis tai vagina vaan miehuudella ja naiseudella on tekemistä muunkin kehon ja myös aivojen kanssa.

Aivoista ihmisen sukupuolieliminä ei puhuta koulussa mitään, vaikka juuri aivot ovat elin, joka ohjaa käyttäytymistämme sukupuolisina olentoina. Aivot tekevät cisnaisesta cisnaisen ja cismiehestä cismiehen ja toimivan kokonaisuuden. Aivot tekevät myös homosta homon ja transsukupuolisesta transsukupuolisen.

Termi sukupuolielämä on omituinen kötöstys siksi, että aivot ohjaavat käyttäytymistämme sukupuolisina olentoina joka hetki. Koko elämämme on sukupuolielämää. Olemme sukupuolisia olentoja joka hetki. Kaverisuhteissamme, saunailloissamme, kaikkialla. Emme neutreja, joiden psyykkinen sukupuolisuus vaikuttaa elämään vain penis-vagina -yhdynnän aikana. 

Niinkin yleinen väite kuin että sukupuoli ei vaikuta auton ajamiseen niin kauan kuin sitä ei ajeta peniksellä on väärä. Autoa ajetaan aivojen ja käsien ja jalkojen yhteistyöllä. Aivoissa on miesten ja naisten välillä synnynnäisiä sekä opittuja eroja, jotka tekevät heistä keskimäärin erilaisia kuskeja. Se näkyy tilastoissa. Miehet käsittelevät autoja yleensä taitavammin kuin naiset, mutta ottavat enemmän riskejä ja aiheuttavat siksi naisia enemmän onnettomuuksia.  

Käsitys ihmisistä sukupuolineutraaleina olentoina, joiden genitaalit eivät korreloi mitenkään yläpään ominaisuuksien kanssa on aikamme suurin harhakuva. Aivot ovat ihmisen suurin sukupuolielin ja vähintään yhtä tärkeä kuin penis tai vagina.Sukupuolen perusta

Sukupuoli on lisääntymisbiologiaan pohjautuva ominaisuus. Sen koko olemassaolon merkitys on lisääntyminen. Sukupuolia on ihmislajilla kaksi kappaletta ja niiden lisäksi joukko erilaisia kromosomaalisia, hormonaalisia ja psyykkisiä välimuotoja. En aio luetella kaikkia tunnettuja intersukupuolisuuden muotoja. Oleellista on ymmärtää, että uroksen ja naaraan tyypilliset fysiologiset ja henkiset ominaisuudet vaihtelevat eri ihmisissä eri intensiteetillä.

Sukupuolineutraalius ja sen toinen muoto "vain ihmisyys" taas ovat ihmislajille täysin vieraita ominaisuuksia. Me emme ole kumpaakaan niistä vaan sukupuolisia olentoja. Tottakai olemme kaikki ihmisiä, mutta olemme jonkin sukupuolisia ihmisiä. Sukupuolineutraalius on tästä syystä myös sosiaalisesti varsin vieras ilmiö.

Sukupuoli ei ole vain sosiaalinen konstruktio. Biologiset eromme ovat pohja sosiaaliselle todellisuudelle ja sosiaaliselle sukupuolelle. Naaras ei ole urokselle kuin toinen uros vaan naaras. Naaraan ja uroksen sosiaalinen todellisuus on erilainen, eikä sillä ahdistaako tämä jotain yksilöä ole merkitystä. Tämä todellisuus on määrittänyt ihmiskunnan historiaa näihin päiviin saakka. 

Ominaisuuksiltaan toisenlaisen kehon omistaja on ollut parempi toisenlaisissa asioissa kuin toinen ja on ollut yksinkertaisesti kannattavaa jakaa eri tehtävät yhteisössä eri sukupuolille. Se, että naiset oltaisiin laitettu hoitamaan miesten työt miesten sijaan ei ole yleensä ollut järkevä ratkaisu esi-isiemme oloissa. Siksi fyysisesti paremmin metsästykseen soveltunut ja harjaantunut sukupuoli on hoitanut sen ainakin pääasiassa ja imettämään kykenevä sukupuoli on hoitanut kodin ja harjoittanut ilmeisesti ansatyyppistä metsästystä ja keräilyä sen läheisyydessä.

Erilainen sukupuolirooli on muovannut miehistä ja naisista vuosituhansien saatossa keskimäärin toisistaan henkisestikin eroavia olentoja, kuten useimmilla muillakin eläinlajeilla. Henkiset ominaisuudet, joista siittämään kykenevälle, metsästäneelle urokselle on ollut hyötyä ovat erilaisia kuin ominaisuudet, joista raskaaksi tulleelle ja lapsia hoitaneelle naaraalle on ollut hyötyä. 

Parhaiten ovat menestyneet sellaiset naaraat ja urokset, jotka ovat lisääntyneet tehokkaimmin ja pitäneet jälkeläisensä hengissä. Heidän geneettiset ominaisuutensa määrittävät tänäkin päivänä osaltaan sitä millainen on keskimääräinen mies tai nainen, henkisesti ja fyysisesti.

Kuulun itse joukkoon, joka uskoo, että jos lauma miehiä ja naisia heitettäisiin tänä päivänä samoihin oloihin, joissa esi-isämme ovat eläneet, sukupuoliroolit muotoutuisivat siellä yhä melko perinteisiksi. Tässä elinympäristössä, jossa on ehkäisypillerit sekä koneet tekemässä työt joihin tarvitaan voimaa sukupuoliroolit ovat hieman vapaammat, mutta yhä varsin näkyvät.

Miehen ja naisen mieli

Evoluutio muovasi paitsi muun kehomme, myös aivomme. Emme tiedä kaikkea eroista, joita miehissä ja naisissa on. Jotain kuitenkin tiedetään. Miesten tai kohdussa vahvasti testosteronille altistuneiden ihmisten, joilla on usein parempi avaruudellisen hahmottamisen kyky on todettu suunnistavan yleensä ilmansuuntien perusteella, kun taas naisten maamerkkien. Cismiesten ja -naisten välillä on tutkimuksissa todettu keskimääräisiä eroja suunnistamistavan lisäksi lukemattomissa asioissa, ainakin tunne-elämässä, kielellisissä kyvyissä, mentaalirotaatiokyvyissä, älykkyysjakaumassa ja seksuaalisuudessa jne.

Myös tilastoista löytyy sukupuolieroja. Miehet tekevät FBI:n tilastojen perusteella 99% seksuaalirikoksista ja suuremman osan melkein kaikista muistakin rikoksista. Muista tilastoista selviää, että he kokevat seksin ja itsetyydytyksen yleensä tärkeämmäksi kuin naiset, ovat enemmän urasuuntautuneita, vähemmän perhekeskeisiä, ottavat enemmän riskejä, ovat alttiimpia erityyppisille mielenterveysongelmille kuin naiset jne. 

Tämä kaikki näkyy yhteiskunnassa. Miehet kuolevat naisia useammin nuorina riskinottonsa seurauksena. He ovat useammin korkeassa yhteiskunnallisessa asemassa, koska sillä saa naisia. Naiset ovat miehiä useammin vegaaneita ja puolustavat eri väestöryhmien oikeuksia, koska he ovat empaattisempia kuin miehet. He ovat myös useammin töissä hoiva-alalla. Miehet haluavat naisia enemmän seksiä ja saavat selkeästi helpommin orgasmin yhdynnässä. Nämä ovat ominaisuuksia, joista siittävälle osapuolelle on ollut hyötyä. He ovat myös naisia alttiimpia seksiaddiktiolle. 

Miehet harrastavat naisia paljon useammin metsästystä ympäri maailmaa. Jossain päin Suomea puhutaan metsäveristä ja niiden periytymisestä. On miehiä, joille metsästys on harrastuksena pienestä asti intohimo, kun taas sisarus ei ole kiinnostunut koko asiasta, vaikka kävisi isän kanssa metsällä pienestä pitäen samoin kuin toinenkin. Ominaisuutta voisi verrata siihen, että on naisia, jotka haluavat äidiksi pienestä pitäen. 

Sukupuolet ovat psyykkisesti erilaisia. Erot eivät ole absoluuttisia eli on olemassa poikkeusyksilöitä ja hajontaa. Suurten massojen erilaisuuden vaikutus jokapäiväiseen elämään ja yhteiskunnan rakentumiseen on kuitenkin niin massiivinen, että erojen kieltäminen on yksinomaan typerää ja haitallista.

Eri tahot ovat kiistelleet kauan siitä, ovatko erot synnynnäisiä, kasvatuksellisia vai molempia. Tahot, jotka eivät usko minkäänlaiseen biologiseen henkiseen erilaisuuteen ja pitävät eroja pelkästään kasvatuksellisina konstruktioina vetoavat usein siihen, että sukupuoliroolit ovat vaihdelleet kautta aikain voimakkaasti. Useimmat sukupuolierot pätevät kuitenkin ympäri maailmaa. Jos ne olisivat pelkkiä konstruktiota, niissä pitäisi esiityä paljon enemmän vaihtelua. Osa sukupuolieroista, jotka ihmislajilla on, ovat nähtävissä myös muiden nisäkäslajien uroksissa ja naaraissa.

Konstruktioihin uskovat ovat oikeassa siinä, että on joitain asioita, jotka ovat vaihdelleet kulttuureittain. Nämä seikat eivät kuitenkaan ole yhtä kuin kaikki sukupuolierot. On olemassa sukupuoleen vain hatarasti liittyviä, aikakausien myötä paljon vaihtelevia aika puhtaasti kulttuurisia asioita kuten esimerkiksi tyttöjen ja poikien vaatteet, värit ja nimet. On olemassa voimakkaammin sukupuoleen kytkeytyviä tehtäviä kuten metsästys, maanpuolustus ja lasten- ja kodinhoito. On olemassa erittäin voimakkaasti sukupuoleen kytkeytyviä asioita, jotka eivät vaihtele kuin hyvin harvoin, kuten seksuaalinen suuntautuminen ja esimerkiksi penis-vagina -yhdynnän haluaminen. 

Se, että kulttuurisissa hatarasti sukupuoleen liittyvissä asioissa tapahtuu suurta vaihtelua ei ole sama asia kuin se, että sukupuoleen olennaisemmin kytköksissä olevat asiat olisivat vaihdelleet suuremmin, tai tekisivät sitä tänäkään päivänä. Miksi nainen synnyttää

Sukupuolieroista puhuttaessa silmiini pistää usein miten vähän läheisimmin lisääntymiseen liittyvistä sukupuolieroista puhutaan. Samat ihmiset, jotka kieltävät sukupuolierojen olemassaolon käyttäytyvät yleensä sukupuoleen olennaisemmin liittyvissä asioissa aivan normaalin sukupuolensa edustajan tavoin ja täysin eri tavoin kuin toinen sukupuoli.

Jos lisääntymiseen riittäisi, että ihmisen jalkovälissä killuu penis tai vagina, väite, että sukupuoli ei liity mitenkään käytökseen ja aivoihin voisi pitää paikkansa. Lisääntymiselinten kanssa täytyy kuitenkin käyttäytyä tavoilla, jotka tuottavat jälkeläisiä. Paritella tietynsukupuolisen henkilön kanssa juuri tietyllä tavalla. Tämän jälkeen pitää vielä käyttäytyä tavoilla, jotka pitävät jälkeläisen hengissä, jotta omat geenit jatkuvat. Jotta tämä toteutuisi, uroksella ja naaraalla on oltava erilainen psyyke, joka saa heidät haluamaan seksuaalisesti eri asioita. 

Miehillä ja naisilla on yleensä ottaen hyvin erilaiset seksifantasiat. Naiset ovat fantasioissaan normaalisti naisia ja miehet miehiä. Transsukupuoliset edustavat normaalisti fantasioissaan identiteettinsä mukaista sukupuolta. Fantasiat ovat olennainen seksuaalista käyttäytymistä ohjaava tekijä. Seksi ilman henkistä halua harrastaa sitä on vain tekninen suoritus. Ihmisiä, joilta puuttuu halu harrastaa seksiä kutsutaan yhteiskunnassamme aseksuaaleiksi.

Ihmisaivojen ominaisuuksiin kuuluu se, että kykenee määrittämään toisen yksilön sukupuolen. Siksi aivoillamme on tarve määritellä vieraan ihmisen sukupuoli, tai "ahtaa hänet väkivalloin johonkin sukupuolilokeroon" kuten tietty joukko asian näkee. Sellainen yksilö, joka ei ole pystynyt tekemään tätä tai oppimaan sukupuolten eroja ennakoidakseen miten kannattaa käyttäytyä pysyäkseen elossa tai saadakseen paritella ei ole pärjännyt kovin hyvin. Eikä tämän ominaisuuden hyödyllisyys ole tänäkään päivänä kadonnut.

Aivoillamme on muitakin ominaisuuksia, jotka vaikuttavat siihen miten koemme miehet ja naiset. Kaikki tietävät, että miehet viehättyvät yleensä naisista ja naiset miehistä, mutta eivät usein miksi. Miessukupuolen edustajien aivot ovat yleensä virittäytyneet tuntemaan viehätystä estrogeeniin kytköksissä olevia ulkoisia ja henkisiä piirteitä kohtaan, joita kutsumme feminiinisiksi. Naisellisuus kertoo naaraan hyvästä lisääntymiskyvystä ja hedelmällisyydestä. Naissukupuolen edustajien aivoihin pätee normaalisti päinvastainen. He haluavat pääasiassa miehiä, joilla on hyvästä testosteronitasosta kertovat maskuliiniset piirteet.

Feminiinisemmät naiset haluavat tutkimusten perusteella enemmän lapsia kuin maskuliinisemmat. Ei ole sattumaa, että ihailemme ja arvostamme näitä piirteitä naisissa ja miehissä ympäri maailmaa. Joissain kulttuureissa, joissa naiset tekevät raskaita töitä miehet ilmeisesti preferoivat hieman voimakasrakenteisempaa naista kuin länsimaissa, mutta heissäkin naisellisuus on tärkeää. Ei ole sattumaa, että hyvin maskuliiniset eli miestenkaltaiset naiset ja feminiiniset eli naistenkaltaiset miehet ovat harvinaisia, eivätkä viehätä toista sukupuolta yleisesti niin paljon kuin maskuliinisemmat miehet ja feminiinisemmät naiset.

Feminiinisten naisten maskuliinisia suurempi lapsiluku on helppo huomata myös vähemmistöjen parissa. Kun lesbopari hankkii lapsia, lapsen kantava ja synnyttävä osapuoli on erittäin todennäköisesti naisellisempi, sikäli että parissa on eroavaisuus tältä osin. Jos vain toinen on naisellinen, hän todennäköisesti synnyttää kaikki lapset. Jos kumpikaan ei ole kovin butch, he molemmat saattavat synnyttää. 

Naissukupuolen edustajille yleinen tapa sössöttää ihastuksissaan vauvoille sekä halu tulla raskaaksi vaikka ehkäisy on keksitty on yksi niistä asioista, joita olen ihmetellyt naissukupuolessa koko elämäni. Minulta tämän reaktion aikaansaava tunneskaala on aina puuttunut täydellisesti. Olen ensinnäkin seksuaalisesti täysin erilainen kuin naiset, jotka pystyvät toteuttamaan seksuaalisuuttaan naiskehossa. En pysty myöskään ymmärtämään miten kukaan voi haluta käydä läpi jotain niin kuvottavaa kuin raskauden. Useimmat naiset taas hakeutuvat teini-ikäisestä lähtien tätä päämäärää kohti kuin itsestään jonkin näkymättömän voiman ohjaamina.

Minulle asiaa ulkopuolelta katsovana on aina ollut selvää, että siinä on kyse heidän mielestään. Minullakin oli pillu, mutta en todellakaan kyennyt moiseen, enkä kokenut edes minkäänlaista halua sellaiseen. Sama pätee 96% suomalaisista transsukupuolisista miehistä, jotka eivät ole synnyttäneet. Transsukupuoliset ovat olleet historiassakin varsin usein lapsettomia. 

Aikuisemmalla iällä, kun kaikki lähipiirini naiset ovat lisääntyneet, olen ymmärtänyt helliä vatsan taputuksia katsellessani, että kyse on naisen tunne-elämästä. He tuntevat jotain sellaista vauvaa kohtaan, jota minä yksinkertaisesti en kykene tuntemaan ja joka saa heidät haluamaan lasta ja raskautta sekä kokemaan sen siedettävänä. Maskuliininen osapuoli ei ole yhtä äidillinen eikä koe lasta ja sen hoivaamista yhtä palkitsevana kuin naisellinen. Siksi he haluavat vähemmän lapsia. 

Myös miehissä feminiinisemmät ovat hoivaorientoituneempia ja perhekeskeisempiä kuin maskuliinisemmat. Cismiehillä feminiinisyys ei kuitenkaan välttämättä korreloi suuremman lapsiluvun kanssa kuten naisilla, koska miehen tehtävä on pääasiassa siittää lapsia ja naiset suosivat yleensä maskuliinisempia miehiä, ainakin jos eivät käytä e-pillereitä tai ole jo raskaana.
                                     Hormonit vaikuttavat myös ihmisen käytökseen.


Naisen mieli on erilainen kuin miehen, seksuaalisista fantasioista lähtien muuhun hänen lisääntymiskäyttäytymistään ohjailevaan tunne-elämään. He eivät itse usein asiaa tiedosta, koska he pitävät itsestäänselvinä henkisiä ominaisuuksia, joita heillä on. Suurin osa naisista ja miehistä käyttäytyykin sukupuolisina olentoina hyvin ennustettavan kaavan mukaan lapsuudesta vanhuuteen.

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt ovat lähes ainoa ihmisryhmä, joka rikkoo kaikkein voimakkaimmat ja säännönmukaisimmatkin sukupuolierot, jotka pätevät lähes jokaiseen heteroon cisnaiseen ja -mieheen riippumatta siitä millainen persoona tai millaiset kyvyt heillä sattuu muuten olemaan. Siksi meidän olemassaoloamme vastustetaan niin raivoisasti.Poikkeustapaukset

Tässä vaiheessa tekstiä lukijalle on varmasti selvää miten harhaisena käsityksenä pidän sitä, että puhumme peniksestä ja vaginasta ainoina sukupuolieliminä ja sivuutamme muun vartalon ominaisuudet sekä aivot niin kuin niillä ei olisi mitään tekemistä sukupuolen kanssa. Naiseus ei ole vain pillu. Naiseus on kokonaisuus, joka koostuu koko kehosta ja normaalisti tietynlaisesta mielestä aivoineen. Mies on erilainen kokonaisuus kuin nainen. Tämän eron kautta rakentuvat monet käytökselliset sukupuolierot ja sukupuolikäsityksemme.

Tästä kaavasta on olemassa mainitsemiani poikkeuksia, kuten homoja ja transsukupuolisia. Heidän olemassaoloaan on pitkään selitetty mielisairauksilla tai heitä on käytetty erityisesti naisasialiikkeen toimesta eräänlaisina keppihevosina, joiden avulla yritetään kumota koko biologinen erilaisuus. Tätä linjaansa naisasialiike on jatkanut myös sukupuolivähemmistöistä löydettyjen biologisten erojen kohdalla.

Samalla tavalla kuin kehoon liittyvän intersukupuolisuuden muotoja on lukuisia, myös yläpään sukupuoliominaisuuksissa esiintyy poikkeuksia. Transsukupuolisten aivoista on löydetty anatomisia eroja cissukupuolisten aivoihin verrattuna esimerkiksi joidenkin hormonireseptorien tumakkeista. Lisäksi uusimpana myös aivojen eri alueiden aktivoitumisen havaittiin vastaavan transsukupuolisilla nuorilla enemmän oikeaksi koettua sukupuolta kuin syntymässä määriteltyä. Myös muutamissa intersukupuolisuuden muodoissa on havaittu esiintyvän kyvyttömyyttä identifioitua syntymässä määriteltyyn sukupuoleen hyvin paljon verrattuna muuhun väestöön.

Tämä viittaa siihen, että sukupuoli-identiteetillä on biologinen perusta. Transsukupuoliset, jotka ovat kuvailleet omistavansa miehen tai naisen aivot vankina vääränsukupuolisessa vartalossa eivät ole olleet kovin väärässä kielikuvansa suhteen. Ei voida olettaa, että yksilö pystyy samaistumaan sukupuoleen, jonka kanssa hän ei ole ollenkaan samanlainen. Tämä heidän itse usein jo nuorena havaitsemansa ero vaikuttaa heidän kasvuunsa. Seksuaalisuuteen, kehonkuvaan ja identiteettiin.

Jotkut feministit ovat yrittäneet ehdottaa ratkaisuksi, että alkaisimme pitää miehiä ja naisia samana asiana. He eivät ymmärrä, että se ei onnistu enempää kuin vammaisen pitäminen vammattomana, koska sosiaalinen todellisuus pohjautuu biologiaan. On yksinkertaisesti mahdotonta, että läpeensä sukupuolittuneen lajin kaksi erilaista sukupuolta voisivat koskaan olla keskenään sama asia, tulla koetuksi samoin tai arvotetuksi samoin kriteerein. Meitä lajina ei suunniteltu kohtelemaan kaikkia elämänmuotoja samoin kehosta riippumatta vaan selviytymään ja etsimään tervein ja lisääntymiskykyisin lisääntymiskumppani. 

Sukupuolenkorjaushoidot eivät ole sukupuoliristiriitaiselle vaihtoehto, ne ovat ainoa tehokas vaihtoehto. Ainoastaan ulkoisten oikeaksi koetun sukupuolen tunnusmerkkien saaminen voi muuttaa ympäröivän sosiaalisen todellisuuden. Mikään kehosta irroitettu kikka ei koskaan tule pystymään tähän samalla tavalla. Kyse on syvästi biologisesta ilmiöstä.


Lopuksi

Nykyinen harhainen sukupuolikäsitys on syy siihen, miksi ihmiset ovat hukassa esimerkiksi transkysymyksen äärellä. Ihmiset, joille opetettiin koulussa, että sukupuoli on penis tai vagina ja jotka eivät ymmärrä mikä on sosiaalinen sukupuoli tai mitä ovat psyykkiset sukupuolierot eivät pysty ymmärtämään mistä on kyse. Asia on vaikea erityisesti sukupuolipoliittisille tahoille, jotka ovat rakentaneet minäkuvansa, tavoitteensa ja maailmankuvansa neutraalin harhakuvan päälle, joka ei ole totta eikä voi toteutua.

Asiaa ei helpota, että ympärillä velloo erilaisia ryhmiä, joille sukupuoli on vaihtelevasti joko kusivehje, identiteetti tai sosiaalinen rooli. Minulle kaikki ovat eräänlaisen ääriajattelun ilmentymiä. Jotta voisimme yhteiskuntana alkaa käydä jonkinlaista kehittävää sukupuolikeskustelua, meidän tulisi hylätä sukupuolieroista puhumisen demonisoiminen. Ne eivät lakkaa olemasta sillä. Siitä ei seuraa mitään muuta kuin ahdistusta ihmisille, jotka eivät saa puhua ympäröivästä todellisuudesta.

Meidän tulisi opettaa jo peruskoulussa penisten ja vaginoiden ohessa mikä on sosiaalinen sukupuoli ja mitä ovat psyykkiset sukupuolierot ja hylätä opetus neutreista, joilla on penis tai vagina. Jos emme tee sitä, ihmiset alkavat selittää ympärillään havainnoimiaan asioita omilla teorioillaan. Se johtaa sellaisten liikkeiden syntyyn kuin nykyinen konstruktioajatteluun perustuva feminismi on.

Halusimme tai emme, joudumme joka tapauksessa yhteiskuntana päivittämään sukupuolikäsityksemme, koska olemme transhoitojen myötä astuneet tilanteeseen, jossa pelkkä penis tai vagina ei enää kerro paljon mitään yksilön ulkoisista sukupuolipiirteistä, hormonitoiminnasta, sosiaalisesta sukupuolesta, henkisistä ominaisuuksista eikä sovi määrittelemään yksiselitteisesti edes pariskunnan seksuaalista suuntautumista.

Sukupuoli on psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta osa-alueesta muotoutuva ihmiselämää erittäin voimakkaasti määrittävä kokonaisuus.