Transyhteisön ristiriidat 2: Transgendereistä, transsexualeista ja jälkimmäisten oikeudesta olla olemassa


Termillä transsexual tarkoitetaan englanniksi transsukupuolista, joka on käynyt läpi lääketieteellisen sukupuolenkorjausprosessin eli muuttanut kehonsa sukupuolisia ominaisuuksia.

Transsexual on vanhahtava termi, joka on pyritty jo jonkin aikaa korvaamaan transgenderillä. Osa transsukupuolisista on kuitenkin tehnyt rajanvedon ja kieltäytynyt käyttämästä itsestään sanaa transgender erotellakseen itsensä niistä transsukupuolisista, jotka eivät käy läpi sukupuolenkorjaushoitoja.

On vaikea vetää tarkkaa rajaa käsitteiden välille. Joidenkin mielestä transsexual-termiä voivat käyttää vain ne, jotka ovat käyneet läpi kaikki hoidot mukaanlukien genitaalirekonstruktio. Osa on rajanvedossaan hieman lievempiä. Transgenderit taas ovat heitä, jotka haluavat vain määritellä itsensä joksikin, identifioitua joksikin ilman tarvetta hoitoihin tai haluavat vain hyvin vähän hoitoja.


Transsexualien tekemä linjanveto heidän ja transgenderien välille ei ole miellyttänyt transgender-aktivisteja, jotka haluaisivat sukupuolen olevan itse määriteltävissä oleva asia, joka ei liity millään tavalla yksilön kehoon.

Monet heistä ovat tuominneet koko transsexual-erottelun ja sanoneet, että kyseistä sanaa ei saisi käyttää, koska se tekee erottelun transsukupuolisten välille ja asettaa heidät erilaiseen asemaan riippuen siitä korjaavatko he kehonsa sukupuolta vai eivät.

Monet transgender-aktivistit ovat myös kyseenalaistaneet sukupuolenkorjaushoitojen tarpeen ja alkaneet kutsua niitä ainoastaan cisnormatiivisiin sukupuolikäsityksiin mukautumiseksi.Tämä toiminta puolestaan on saanut transsexualit kavahtamaan ja puolustamaan itseään ja oikeuksiaan. 

The Guardianissa julkaistiin viime keväänä artikkeli, jossa transsexualeiksi itsensä määrittelevät transtaustaiset naiset astuivat esiin. He ilmaisivat olevansa huolissaan siitä, että juridisen sukupuolen muuttamisen sidos lääketieteellisiin hoitoihin ollaan poistamassa ja siitä ollaan tekemässä puhtaasti itse määriteltävissä oleva asia.

He sanoivat, että tämä hämärtää rajaa heidän ja naisiksi itsensä määrittelevien täysin miesvartaloisten transgender-ihmisten välillä, joista osa on esimerkiksi seksuaalisia fetistejä. Jos nämä ihmiset saavat muuttaa juridisen sukupuolensa naisiksi ja vaativat päästä naisten pukuhuoneisiin, se voi olla riski naisten oikeuksille sekä heikentää transsexual-naisten luotettavuutta ja asemaa yhteiskunnassa. Seuraukset maksaisivat myös sukupuoltaan korjanneet transsexual-naiset, vaikka he ihmisryhmänä eivät olisi ongelmista missään vastuussa.

He ilmaisivat myös olevansa hyvin huolissaan siitä, että transgender-aktivistit yrittävät viedä heiltä oikeuden määritellä itsensä transsexualeiksi ja poistaa koko kyseisen kategorian olemassaolon.Olen näiden naisten kanssa samaa mieltä. Mielestäni transtaustainen nainen, jolta ei onnistunut mikään normaalielämä syntymäkehossa, joka korjasi sukupuolensa ja jota ei yhdistä seksuaalisella tai henkisellä tasolla juuri mikään miessukupuolen kanssa ei ole olento, joka voitaisiin velvoittaa kantamaan seuraukset siitä, että yhteisön toinen ääripää eli transfetisti, joka pukeutuu mekkoon tai joku ajoittain naisten vaatteisiin pukeutuva haluaisi naisten pukutiloihin, koska ei koe itseään mieheksi ja näkee olevansa sama asia kuin transsukupuoliset naiset.

Transtaustaisista miehistä ei yleensä tässä kohtaa puhuta, koska transasioita ajavat ensisijaisesti naiset ja meidät nähdään etuoikeutettuina. Nykyisessä maskuliinisuutta demonisoivassa ilmapiirissä ikään kuin ajatellaan, että meitä ei edes saa haitata, että meidät nähdään naisenkaltaisina. 

Sillä, että transsukupuoliset miehet sotketaan erilaisiin maskuliinisuutta ilmentäviin hoitoja haluamattomiin transgender-ihmisiin on kuitenkin lukuisia seurauksia myös meille sukupuolemme kyseenalaistamisen muodossa. Se ei todellakaan paranna yhteiskunnallista asemaamme. Näistä seurauksista kirjoitan myöhemmin lisää.Transsexualien ja transgenderien välinen ero ei ole pelkästään hoitojen käymiseen liittyvä vaan sen taustalla on syvempi ideologinen ristiriita. Joidenkin mielestä kaikkein olennaisinta on se, että transsexualit kokevat juuri kehonsa sukupuolen vääräksi ja tunnustavat näin kehon olevan osa psykofyysistä kokonaisuutta joka sukupuoli on, tai jopa pääasiallinen sukupuoli. Transgenderit taas ovat heitä, jotka uskovat vartalosta tai biologisesta todellisuudesta kokonaan irroitettavaan sosiaaliseen sukupuoleen. 

Vaikka meillä Suomessa ei ole erillistä sanaa transgendereille ja transsexualeille, meillä on myös nämä kaksi toisistaan eroavaa joukkoa. Myös meillä on nähtävissä erilaisten hoitoja haluamattomien, usein muunsukupuolisten nousu ja halu kieltää erot sekä hävittää transsukupuoliset, jotka kokevat prosessinsa medikaaliseksi eivätkä usein usko sukupuolen olevan itse määriteltävä asia. Joillekin kavereilleni on sanottu suoraan, että he voivat painua helvettiin ja cissujen joukkoon transpiireistä mikäli he ajattelevat sukupuolesta kuten ajattelevat. 

Transgender-aktivistit tyypillisesti vaativat kunnioitusta identiteetilleen oli se millainen tahansa tai muuttui se kuinka monta kertaa tahansa. Sukupuolia voi olla joidenkin heidän näkökulmastaan vaikka satoja. Joidenkin näkökulmasta sukupuolia on yhtä monta kuin ihmisiäkin. Tällöin voidaan kysyä mikä tämä heidän tarkoittamansa kehosta, seksuaalisuudesta ja kaikesta irrallinen sukupuoli on ja miten se enää eroaa ihmisen persoonasta. 

Minä korjasin sukupuoltani, koska koin kehoni vääräksi. En vain sosiaalisten kiemuroiden kautta vaan hyvin konkreettisesti vääräksi esimerkiksi seksuaalisesti. Tämä kehoristiriita on ainoa sukupuoliristiriidan muoto, jonka tunnen. Ilman kehoristiriitaa en mielestäni olisi transsukupuolinen mies vaan joko maskuliininen nainen tai jonkinlainen transvestiitin tapainen olento.

Sellaista päivää, kun minä suostuisin selittämään muille transgendereiden kehoon mitenkään liittymättömistä sadoista sukupuolista ei tule. Jos joku uskoo tällaisiin asioihin, hän saa selittää itse näkemyksiään ja kantaa niiden seuraukset sen sijaan, että yrittää asettaa kaikki transsukupuoliset niistä vastuuseen. 

En ymmärrä edes mistä tämän joukon tarve kieltää eronsa transsexualeihin kumpuaa. Jos joku kerran kokee sukupuolen olevan kehosta irrallinen ominaisuus, miksi pitää haluta kaikki sukupuoltaan korjanneetkin oman ideologian kannattajiksi heiltä kysymättä eikä olla reilusti oma erillinen porukkansa ajatuksineen päivineen? Hakeutuessani hoitoihin transsexual oli vielä aivan yleinen termi. Transgender-termi alkoi yleistyä vasta myöhemmin ja käytin sitä itsekin hetken. Sittemmin se on saanut niin voimakkaan leiman, että en enää voi määritellä itseäni sellaiseksi. Sillä ei yksinkertaisesti ole enää mitään tekemistä transsukupuolisuuteni kanssani. 

Ainoa mitä minä koskaan halusin oli korjata kehollisen sukupuoleni niin pitkälle kuin se on mahdollista ja elää mahdollisimman tavallisena heteromiehenä. Minä en osannut kuvitellakaan nuorena, että heräisin joku päivä todellisuuteen, jossa transliike on edennyt pisteeseen, jossa on satoja sukupuolitermejä, muuttuvia kehoon liittyvmättömiä, vaatetuksen mukaan vaihtelevia sukupuolia, sukupuolettomuutta vailla mitään konkreettista perustaa ja niin loputon määrä epämääräistä käsitteistöä, että kukaan ei pysy mukana. 

Ainoa haluni on ollut jo kauan ottaa turvallista välimatkaa koko tähän liikkeeseen. Minulle transsexual terminä on suomenkielistä vastinetta odotellessa rajanveto itseni ja tämän joukon välille. Niille, jotka yrittävät sanoa, että tässä on jotain paheksuttavaa minulla on yksi asia sanottavana. Meillä on kohta varmaan 8000 erilaista sukupuolisuutta kuvaavaa termiä. En enää jaksaisi hätkähtää, jos joku kokisi olevansa sukupuoleltaan kuusen latvassa tanssin mukana välkkyvä tähti.

On se nyt jumalauta kumma, että sinne joukkoon ei mahdu edes yhtä termiä, jolla sukupuolivähemmistön edustaja saisi ilmaista olevansa pysyvästi, yksinkertaisesti ja vanhanaikaisesti mies tai nainen kehonkorjausta myöten ilman mitään sukupuoliahdistusta, moninaisuutta tai kompleksisuutta.Transyhteisön ristiriidat 1: Transsukupuolisuus tulisi määritellä, että siinä olisi järkeä

Transyhteisön ristiriidat 3: Eheytysideologian uudet vaatteet

Transyhteisön ristiriidat 4: Minne matka transyhteisö?