Olen truscum ja portinvartija, koska sukupuolinormeista poikkeaminen ei ole transsukupuolisuutta

Truscum on alunperin halventavaksi tarkoitettu termi, joka on juonnettu true trans -termistä. True trans -joukolla viitataan transsukupuolisiin/transseksuaaleihin, jotka pitävät transsukupuolisuuden määritelmänä yleensä tarvetta medikaalisiin toimenpiteisiin ja fyysisen sukupuolensa korjaamiseen.

Truscumeja kutsutaan usein myös transmedikalisteiksi, vaikka nämä eivät ole täysin sama asia. Truscumeilla voi olla muitakin määritelmiä oikealle transsukupuolisuudelle kuin pelkkä hoitojen tarvitseminen. Itse en esimerkiksi pidä transsukupuolisina kaikkia ihmisiä, jotka lähtevät jostain syystä sukupuolenkorjaushoitoihin.

Tänä päivänä truscum-sanan löytää yleensä intersektionaalisen feministin pöyristyneestä, jonkun aatemaailmaa kuvaavasta listasta sanojen rasisti, ihmispaska, natsi jne. vierestä. Kyse on ihmisryhmästä, joka ei todellakaan nauti tämän päivän "itsemäärittelyoikeus sukupuoleen" -joukon ja heidän tukijoidensa suosiota. 

Minä käytän tekstissä itsestäni termiä truscum, koska en koe sitä loukkaavana ja se on lyhyempi. Käyn läpi useimpia väitteitä, joita kuulee keskustelussa siitä, miksi truscumit ovat ihmispaskoja ja transmedikalismi on haitallista.


Truscumit väittävät, että transsukupuolisuuteen täytyy kuulua kärsimys

Transsukupuolisuuteen hoitamattomana kuuluu aina jonkin asteinen kärsimys. Jos ei ole kärsimystä, eikä rajoitteita, ei ole myöskään sukupuoliristiriitaa. Ihmisen sukupuoli-identiteettiin kuuluu aina myös kehon sukupuoli ja todelliseen sukupuoliristiriitaan kuuluu siksi aina myös kehollinen ristiriita. Ihmiset, jotka eivät koe kehonsa sukupuolta vääräksi eivät voi omistaa identiteettiä toisen sukupuolisina, eivätkä he näin ollen ole transsukupuolisia.

Koko väite, että transsukupuolisuus tulisi määritellä muuten kuin medikaalisesti, koska sitten se liittyy vain kärsimykseen on epäloogista ajattelua. Me emme voi alkaa määritellä asioita samaksi tai eriksi vain sillä perusteella, liittyykö niihin kärsimystä vai ei.

Väittämä on rinnastettavissa siihen, että joukko diabeetikoiksi identifioituvia alkaisi syyttää diabeetikkoja siitä, että heistä diabeteksen määritteleminen vain medikaalisesti on haitallista ja antaa diabeteksesta liian ikävän kuvan. Diabetes on mitä se on, eikä asia muutu positiivisemmaksi sillä, että joukkoon hyväksytään diabetes-identiteettisiä, jotka eivät täytä lääketieteellistä diabeteksen määritelmää eivätkä jaa mitään tosiasiallisia diabeetikkojen ominaisuuksia tai ongelmia. Jos diabeetikot aletaan määritellä itsensä sellaisiksi kokeviksi sitä myöten, että lääketieteessä heidät rinnastetaan samaan ryhmään, asialla on valtavia seurauksia oikeille diabeetikoille ja heidän hoidoilleen. 


Ei ole olemassa mitään "oikeita transsukupuolisia"/ kaikki ovat ihan yhtä transsukupuolisia

Totta kai on olemassa oikeita transsukupuolisia. Ja ei, kaikki ihmiset, jotka saavat päähänsä jossain vaiheessa elämäänsä, että ovat transsukupuolisia eivät ole transsukupuolisia.

Väitteiden todenmukaisuutta voi miettiä vaihtamalla tilalle homoseksuaalisuuden. Jos joku väittäisi, että ei ole olemassa mitään oikeita homoseksuaaleja, tai että kaikki ihmiset, jotka saavat päähänsä kutsua itseään homoiksi riippumatta siitä kokevatko he yhtään vetoa samaan sukupuoleen ovat homoja, uskoisitko häntä? 

Väite voisi pitää paikkansa ainoastaan, mikäli homoseksuaalisuus tarkoittaisi ihmisten halua määrittää itsensä homoiksi mistä tahansa syystä. Jos taas homoseksuaalisuus tarkoittaa samaan sukupuoleen kohdistuvaa seksuaalista mielenkiintoa, väitteet, että ei ole oikeita homoseksuaaleja ja kaikki ovat yhtä oikeita homoseksuaaleja ovat auttamatta vääriä, sillä homoseksuaalisuuden käsite poissulkee muut kuin määritelmän täyttävät.

Minä olen transmedikalisti, koska minulle transsukupuolisuus ei ole mielivaltainen itsemäärittelykategoria vaan hoitoa vaativa tila jossain määrin yhtenäisillä ominaisuuksilla, kuten kehoristiriidalla. Silloin on myös olemassa oikeita transsukupuolisia ja ihmisiä, jotka eivät täytä sen määritelmää. 


Truscumit medikalisoivat transsukupuolisuutta ja se on haitallista

Koko kategoria transsukupuolinen, transsexual luotiin alunperin erottamalla se transvestiiteistä ja ristiinpukeutujista, jotta voitiin lääketieteellisesti hoitaa ihmisiä, jotka tarvitsivat sukupuolenkorjaushoitoja. Termin koko perusta on medikaalinen. Truscumit eivät medikalisoi transsukupuolisuutta.

Asia on nimenomaan päinvastoin. Paljon myöhemmin syntyneen transgender-ajattelun kannattajat, joista osa yrittää epäseksualisoida ja epäkehollistaa sukupuolta pelkäksi sosiaaliseksi rooliksi yrittää epämedikalisoida transsukupuolisuutta ja viedä termiä takaisin transvestiitin suuntaan termiksi, jota kuka tahansa millä tahansa tavalla sukupuoliepänormatiivinen voi käyttää itsestään. 

Tämä johtaa termin transsukupuolinen uudelleenmäärittelemiseen kaikiksi sukupuolinormeista poikkeaviksi ihmisiksi. Tällöin sen alkuperäisesti tarkoittama ihmisryhmä, joka on huomattavasti pienempi ja ominaisuuksiltaan sekä tarpeiltaan täysin erilainen jää ilman heidät spesifioivaa termiä. 


Truscumeista transgenderit eivät saisi olla olemassa

Truscumit eivät ole kiinnostuneita näiden ihmisten olemassaolosta, eivätkä pyydä heitä muuttamaan ominaisuuksiaan. Ainoa asia, josta truscumit ovat kiinnostuneita on se, että ihmiset, jotka eivät koe vartalonsa sukupuolta vääräksi ja halua muuttaa sitä lakkaavat väittämästä olevansa sama asia kuin transsukupuoliset. Näiden ihmisten edustamille sukupuolen moninaisuuden ilmiöille on jo olemassa omat terminsä.


Miehiä, jotka tykkäävät pukeutua mekkoon ja mastruboida samalla tai naisia, jotka haluavat, että puoliso kutsuu heitä Pekaksi seksin aikana kutsutaan transfetisteiksi, ei transsukupuolisiksi.

Miehiä, jotka pukeutuvat mekkoon, meikkaavat ja kutsuvat itseään Eveliinaksi kutsutaan transvestiiteiksi, ei transsukupuolisiksi naisiksi.

Naisia, jotka ovat luonteeltaan miesmäisiä, tykkäävät seksuaalisesti naisista ja joskus pukeutuvat miesten vaatteisiin kutsutaan butchlesboiksi, ei transsukupuolisiksi miehiksi.


Transsukupuolisia ovat ainoastaan ihmiset, jotka kokevat sukupuolensa, sisältäen vartalonsa vääriksi ja haluavat muuttaa sen. Kaikkien näiden ihmisryhmien alkaminen nimittämään transsukupuolisiksi ei ole edistystä. Se on askel taaksepäin, aikakauteen jolloin nämä kaikki ihmisryhmät olivat vain sekalainen lauma erilaisia ristiinpukeutujia. Nyt me olemme vain korvaamassa sanan ristiinpukeutuja sanalla transsukupuolinen ja tekemässä siitä samanlaisen kaatopaikka-kategorian.


Transyhteisön pitäisi olla paikka, jossa nuoret saavat vapaasti tutkia sukupuoli-identiteettiään

Mitään kaikkia trans-termiin liittyviä ihmisryhmiä koskevaa yhteisöä ei ole olemassakaan.

Transsukupuolisten yhteisön sen sijaan kuuluu olla transsukupuolisten yhteisö. Sen ei kuulu olla kaikkien sukupuolinormeja pohtivien ihmisten keskustelupaikka, jollainen siitä ollaan nyt tehty. Tällainen yhteisö ei koskaan voi olla paikka sukupuoliristiriitaiselle ihmisille keskustella leikkauksista, seksuaalisuudesta, prosessin vaikutuksista tai mistään arkaluontoisesta, joka liittyy nimenomaan sukupuoltaan korjaavan elämään.

Inklusiivinen politiikka, jota transsukupuolisten vertaisryhmissä on harjoitettu viimeiset kymmenen vuotta on jo nyt pitkälti tuhonnut ne. Niiden käyttäjät ovat pääasiassa muunsukupuolisiksi/feminiinisiksi trans_maskuliineiksi itsensä määritteleviä henkilöitä, jotka eivät halua kuin hyvin vähän hoitoja, ja joiden koko maailmankuva on intersektionaalisen feminismin varaan rakentunut. Jos joku yrittää etsiä tietoa leikkauksista, seurauksena on keskustelu siitä, miten nämä ihmiset nauttivat vaginapenetraatiosta, jota osa leikkauksista tietoa etsivistä ei pysty edes lukemaan.


Nuoret saattavat kokea painostusta lähteä hoitoihin, jos heitä ei hyväksytä muuten joukkoon

Tämän vuoksi ihmisille, jotka eivät koe sukupuoliristiriitaa pitäisi olla oma käsitteensä ja yhteisönsä, jossa keskustella heitä koskettavista asioista. Heitä ei pitäisi sotkea millään tavalla transsukupuolisiin.

Transsukupuolisten syyllistäminen siitä, että joku saattaa lähteä sukupuolenkorjaushoitoihin, jos he eivät huoli häntä joukkoonsa on naurettavaa. Emme me voi olla siitä vastuussa. Emme me voi haalia joukkoomme kaikkia sukupuoliasioita pohtivia, koska muuten yhteisö ei ole enää transsukupuolisten yhteisö ollenkaan. Yhtä hyvin voisi syyllistää lesboja siitä, että he eivät seurustele karvaisten miesten kanssa, koska joku heistä saattaa muuten korjata sukupuolensa. Tai missikisoja siitä, että niihin ei huolita osallistujaksi karvaista miestä, sillä saattaahan joku muuten korjata sukupuolensa. Tai naisia siitä, että he eivät huoli tyttöjen iltoihinsa miehiä.

Tällainen suhtautuminen sukupuolenkorjaushoitoihin esittää ne paheksuttavassa valossa. Lisäksi se yksinkertaistaa ne joksikin, johon lähdetään jostain pienestä yksittäisestä syystä. 


Ei kehodysforialla ole väliä

Kehodysforia on äärimmäisen olennainen osa transsukupuolisuutta. Kehodysforian eli kehon sukupuolen vääräksi kokemisen poistaminen transsukupuolisuuden määritelmästä on sama asia kuin poistaisi samaa sukupuolta koskevan seksuaalisen halun homoseksuaalisuuden käsitteestä.

Ajatus, että voisin koskaan pitää naisvartaloista ihmistä, joka ei halua muuttaa kehoaan genitaalejaan myöten millään tavalla samana asiana kuin itseäni on täysin utopistinen. Se ei eroa mitenkään siitä, että minut yritettäisiin pakottaa samaistumaan poikatyttöihin tai butchlesboihin. Kaikki sellaiset asiat, jotka minua yhdistävät muiden transsukupuolisten kanssa, kuten hormonien vaikutukset, kehon muutokset tai sosiaalinen todellisuus miehenä ovat heidän kokemuspiriinsä ulkopuolella.


Truscumit vihaavat muunsukupuolisia

Truscumeilla ei ole yhteistä näkemystä epäbinäärisistä identiteeteistä. Joistain ne eivät ole valideja ollenkaan, joistain ne ovat valideja mikäli niihin liittyy kehodysforia ja tarve hoitoihin tai mikäli yksilö on esim. intersukupuolinen.

Henkilökohtaisesti hyväksyn ns. träppitytöt ja cuntboyt, jotka pitävät genitaaleistaan osaksi transsukupuolisten kirjoa. He ovat kuitenkin oma epäbinäärinen joukkonsa, sillä sukuelimiä ei voi mitätöidä osana sukupuolta. Lisäksi he ovat vain osittain transitioituvina osittain transsukupuolisia. Termin cissukupuolinen ja transsukupuolinen väillle tarvittaisiin samanlainen termi kuin biseksuaali on homon ja heteron välillä.

Muunsukupuolisuus taas on äärimmäisen epämääräinen käsite, joka pitäisi määritellä ennen kuin voisin muodostaa siitä mielipiteen. Tällä hetkellä se vaikuttaa olevan sukupuolinormeihin sopimattomien feministien keino julistautua omaksi vähemmistökseen ja tehdä ahtaaksi kokemistaan sukupuolinormeista politiikkaa. Tämä on tietenkin aivan ok, jos muunsukupuoliset ovat vain sukupuolinormeihin sopimattomien ihmisten poliittinen ryhmä. Silloin sillä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä transsukupuolisuuden kanssa, sillä transsukupuolisuus ei todellakaan ole poliittinen termi, jolla erottaudutaan ahtaista sukupuolinormeista. Jos muunsukupuolisuus taas tarkoittaa esim. miehen ja naisen välille transitioituvia ihmisiä, on vastemielistä omia heitä tarkoittava termi omiin poliittisiin tarkoituksiinsa.


Truscumit panettelevat muita

Ihmisryhmällä, joka kutsuu toisia natseiksi, yrittää estää heidän itsemäärittelynsä erilliseksi joukoksi, pakottaa heidät kannattamaan omia idealistisia teorioitaan sukupuolesta, väittää että toiset haluavat potkia muita päähän, ovat sisäistetysti transfobisia ja kaikella muullakin tavalla fobisia jne. ei ole kovin paljon varaa puhua siitä kuka panettelee ja ketä.


Truscumit yrittävät vain sopeutua joukkoon

Halu sopeutua joukkoon ei ole millään tavalla haitallinen asia.

Kaiken normaalin ja perinteisen inhoaminen, tai halu erottautua joukosta ei ole koskaan kuulunut transsukupuolisuuden määritelmään. Halu kapinoida perinteisiä sukupuolinormeja vastaan, tuhota "cisheteropatriarkaatti" ja viskoa kiviä ihmisten ikkunoihin on aivan oman ideologisen ja poliittisen ryhmänsä toimintaa, ei transsukupuolisten.


Truscumit ovat kateellisia

Jos sinä et näytä komealta, maskuliiniselta urokselta eikä sinulla ei ole isoa penistä, sinulla ei ole elämässäsi mitään, mistä minä olisin vähimmässäkään määrin kateellinen. 

Truscumit ovat vain katkeria

Osa truscumeista tosiaan on katkeria. Osa taas hyvin ahdistuneita ja osa on raivoissaan. Kun ihmisryhmältä viedään ainoa termi, jolla he ovat voineet erottautua cissukupuolisista maskuliinisista naisista ja feminiinisistä miehistä, jotka eivät koe sukupuoltaan vääräksi ja korjaa sitä, se saattaa tehdä heistä hieman katkeria. Se on kuin paluu takaisin nuoruuden painajaiseen, jossa on vain poikatyttöjä ja tyttömäisiä poikia, eikä sinua kuvaavaa sanaa ole olemassakaan. 

Truscumien näkökulmasta maskuliiniset cisnaiset ja feminiiniset cismiehet ovat korvanneet sanat poikamainen tyttö ja tyttömäinen poika sanoilla transsukupuolinen mies ja transsukupuolinen nainen. He tuovat pala palalta kuukautiset, rinnat, vaginat, raskaudet ja jokaisen naisvartalon osan takaisin meidän yhteisöihimme ja muuttavat kulttuurin, joka meillä on ollut. Meitä käsitellään julkisuudessa merihevosina ja raskaana olevina miehinä, joilla on kuukautiset.

Meille transsukupuolisuudessa oli kyse transitioitumisesta eroon kaikista naisvartalon osista ja niihin liittyvästä seksuaalisesta ja sosiaalisesta todellisuudesta. Nyt olemme menossa suoraan takaisin samaan painajaiseen, josta juuri pääsimme eroon.


Me olemme yhdessä vahvempia

Me emme ole yhdessä vahvempia. Meillä ei ole minkäänlaista yhtenevää näkemystä siitä, mitä on transsukupuolisuus tai mikä on sukupuoli, eikä meillä ole juuri mitään yhteisiä tavoitteita. Lainaan pätkän eräästä aiemmasta tekstistäni.

"Feministiblokki haluaa tulevaisuuden, jossa on identiteettiryhmiä nimeltään miehet, naiset ja muunsukupuoliset, joissa keholla tai sukupuolikäyttäytymisellä ei ole väliä eikä sukupuolia oleteta. He haluavat miesten menkat ja synnytykset, naisten partakoneet ja unisex-tamponit. He haluavat mies- ja naisoletettujen maailman sukupuolineutraaleine liikuntatunteineen ja pukuhuoneineen. He haluavat minimoida sukupuolierottelun ja tuhota koko sukupuolijärjestelmän, jota he pitävät cisheteropatriarkaattina. He haluavat olla tänään sitä ja huomenna tuota, koska identiteetti on muuttuva. He haluavat leikitellä sukupuolirooleilla ja kyseenalaistaa lääketieteelliset transkäsitykset.

Normiblokin edustajille keho on väistämätön osa sukupuolta ja sukupuoliristiriita itsessään on pääasiassa kehodysforia. He haluavat lääketieteen kehittyvän niin, että he voivat muuttaa kehoaan mahdollisimman lähelle cissukupuolista vastinetta. He haluavat vain olla omaa sukupuoltaan loppuelämänsä. He eivät halua tuhota sukupuolierottelua vaan kokea yhteisöllisyyttä oman sukupuolensa kesken. Heille transsukupuolisuus on elämän ja kuoleman kysymys ja niin kaukana leikistä kuin mikään voi olla. He haluavat tulla tulkituiksi sukupuolensa edustajiksi ulkomuotonsa perusteella ja pitää miehuutensa helvetin kaukana menkoista, vaginoista ja naiskehoista.

Nämä näkemykset ja tavoitteet eivät ole vain vähän ristiriidassa keskenään. Ne ovat lähes päinvastaisia. Lähes kaikki mitä feministiblokki ajaa edustaa normiblokille pahaa unta. Heille joutuminen samaan pukuhuoneeseen kuuntelemaan kuukautisjuttuja täysin cisnaisia vastaavien olentojen kanssa, jotka ovat ottaneet käyttöönsä termin transsukupuolinen mies ja lanseeranneet miesten kuukautissidemainokset on kuin absurdi painajainen. Hirveintä, mitä he saattaisivat kuvitella transsukupuolisen miehen käsitteelle tapahtuvan on juuri se, että naiset omivat sen ja tuhoavat sen koko merkityksen."

Kaikkein parhaiten meillä menee, kun myönnämme olevamme täysin erillisiä ihmisryhmiä ja tuemme toisiamme kohteliaan etäisyyden päästä niissä harvoissa asioissa, joissa olemme samaa mieltä.


Meidän tulisi pysyä yhdessä, koska konservatiivit tuhoavat meidät

Konservatiivien tuhoamaksi tulemisella pelottelu on osa transgender-joukon taktiikkaa. Jos konservatiivit ovat tuhoavinaan lgbtia-joukon tai transsukupuoliset, niin transgender-joukon kelkkaan lähtemällä se seuraa ainoastaan entistä todennäköisemmin. 

Edellisessä kohdassa kuvattu toiminta saa meidät näyttämään feminismiin kytkeytyneeltä poliittiselta ihmisryhmältä, joka ei sopeudu osaksi yhteiskuntaa, vaan joka yrittää tuhota kaiken sukupuoleen kytkeytyvän ja pakottaa kaikki leikkimään mukanaan keisarin uusia vaatteita vetoamalla vihapuheeseen, transfobiaan ja turvattomaan oloon. 

Tämä saa meidät näyttämään ainoastaan kultilta. Myös homoyhteisö kääntyy lopulta transsukupuolisia vastaan, kun homomiehiä ja -naisia aletaan pakottaa hyväksymään, että heidän tapahtumansa ovat täynnä täysin naisvartaloisia "miehiä" tai toisin päin.


Meitä yhdistää sosiaalisen sukupuolen muuttaminen

Ei yhdistä. Transgender-joukko on ymmärtänyt sosiaalisen sukupuolen käsitteen täysin väärin ja pinnallisesti, koska he ovat omaksuneet käsityksensä asiasta feminismistä. Sosiaalinen sukupuoli, gender, tarkoittaa sukupuolta, jonka edustajaksi ihminen tulkitaan, pääasiassa hänen vartalonsa estrogeenin tai testosteronin muovaamien piirteiden perusteella. 

Se ei tarkoita johonkin sukupuoleen liitettäviä stereotyppisiä käsityksiä. Naiseksi ulkonäkönsä puolesta tulkittu ihminen on sosiaalisesti nainen, vaikka hän olisi persoonaltaan miesmäinen, kokisi itsensä mieheksi ja haluaisi tulla kutsutuksi sellaiseksi. Näillä asioilla on yhtä vähän tekemistä keskenään kuin olennolla, jonka tulkitsemme oikeaksi hevoseksi ja hevospukuun pukeutuneella ihmisellä, jota kutsutaan hevoseksi, mutta jonka kaikki näkevät olevan ihminen.

Olen itse sitä mieltä, että tämä väärinymmärrys on pohjasyy siihen, miksi niin monet sukupuolinormeista poikkeavat ihmiset ovat alkaneet määritellä itsensä transsukupuolisiksi ja uskoa voivansa olla sellaisia. Jos he ymmärtäisivät mikä on sosiaalinen sukupuoli, heidän uskoltaan siihen, että he voivat vartaloitaan muuttamattakin olla sosiaalisesti jotain muuta sukupuolta ja transsukupuolisia putoaisi pohja.


Kehodysforiattomien poissulkeminen on sisäistettyä transfobiaa

Sisäistetty transfobia terminä on tänä päivänä käytännössä oikeiden transsukupuolisten syyllistämistä kaikesta mitä he edustavat. Kehodysforia on sisäistettyä transfobiaa. Stealthina eläminen on sisäistettyä transfobiaa. Cisnormatiiviset kauneusihanteet ovat sisäistettyä transfobiaa. Epäbinääristen kehojen kokeminen epäseksikkäänä on sisäistettyä transfobiaa. 

Kyse on ilmiöstä, jossa, joku toinen väestöryhmä omii toiselle luodun termin ja alkaa syyllistää heitä kaikista heidän ominaisuuksistaan, jotka ovat heidän mielestään vääränlaisia.


Truscumit ovat portinvartijoita

Portinvartijapuhe on trendikästä puhetta, jolla pyritään pelottelemaan ihmisiä siitä, miten pahoja he ovat, kun he asettavat jonkinlaisia rajoja käsitteille tai hoidoille. Jokainen järjelliseen ajatteluun kykenevä ihminen on portinvartija. Jos olet sitä mieltä, että esikoululaisten tai esim. psykoosissa olevien ihmisten genitaaleja ei vielä voi leikata, asetat rajoja hoitoihin pääsemiselle ja olet portinvartija.


Truscumit ovat identiteettipoliiseja

Truscumit eivät varsinaisesti vastusta kenenkään yksilön identiteettiä. He vastustavat sitä, että transsukupuolisuus määritellään vain tämän perusteella, eikä minkään tosiasiallisten kriteerien.

Ensimmäinen ongelma tässä ajattelussa tulee jo siinä, että termiin cissukupuolisuus ei suhtauduta samoin. On olemassa sukupuoltaan korjanneita, jotka eivät identifioidu ollenkaan transsukupuolisiksi vaan saattavat määritellä itsensä Harry benjaminin syndromaaisksi tai synteettiksi miehiksi. Ei heidän vastalauseitaan heidän määrittelemisestään transsukupuolisiksi oteta kuuleviin korviinsakaan edes niissä piireissä, joissa itsemäärittelystä pidetään kovinta ääntä. Tämä on kaksinaismoralistista. Jos transsukupuolisuus on itse määriteltävissä, silloin on myös cissukupuolisuus.

Lisäksi, jos tällaista logiikkaa noudatetaan, se ei voi koskea vain sukupuolta. Tällaisella logiikalla vegaani voi tarkoittaa lihansyöjää, jos joku kokee itsensä vegaaniksi. Vegaanien on siedettävä joukossaan lihansyöjiä, jotka määrittelevät itsensä vegaaneiksi. Ajatelkaa miltä tuntuisi vegaaneista, jotka joutuisivat sietämään joukossaan itsensä vegaaneiksi määritteleviä, jotka alkaisivat vaatia, että vegaaneillekin pitää markkinoida liharuokia. Silloin tiedätte miltä tuntuu olla transsukupuolinen mies, jolle markkinoidaan raskaustestejä ja kuukautissuojia, koska joukko maskuliinisia naisia määrittelee itsensä transsukupuolisiksi miehiksi.

Useimmat ihmiset ymmärtävät, että jos tuhatpäinen joukko sukupuolinormeista poikkeavia ihmisiä julistaisi olevansa intersukupuolisia ja puhuisi mediassa intersukupuolisuudsetaan, se olisi massiivinen ongelma intersukupuolisten todellisten ongelmien kannalta. Johonkin tämä sama ymmärrys katoaa täysin, kun tulee kyse transsukupuolisuudesta. Silloin lauma sukupuolinormeista poikkeavia feministejä saa puhua mediassa transsukupuolisuudestaan (=ahtaiksi kokemistaan sukupuolinormeista) ja varsinaisia transsukupuolisia syyllistetään, kun he huomauttavat, että he puhuvat asioista, joihin eivät liity mitenkään.

Jos alamme määritellä transsukupuolisuuden vain ihmisten itsemäärittelyn kautta, koko termi lakkaa tarkoittamasta mitään järkevää. Cuntboy voi julistautua träppitytöksi tänään. Timo Soinin näköinen rekkamies, joka harrastaa seksiä 16-kesäisten tyttöjen kanssa voi olla lesbo ja transsukupuolinen nainen. Silikonit ottanut ja viisi lasta synnyttänyt suurperheen äiti, joka juoksee rinnat paljaana rannalla voi olla transsukupuolinen mies ja huutaa yhteisömme puolesta vaikka, että miten ihanaa naiseus on, eikä se edes rajoita häntä yhtään olemasta mies. Mikään käsite ei enää tarkoita mitään, sillä vain yksilön halu asettaa itsensä johonkin ratkaisee. Emme voi edes sanoa mitään heille, koska he saavat itse määritellä itsensä.

Jos portinvartijan titteli irtoaa sillä, että sanoo tämän olevan järjetöntä ja kieltäytyy määrittelemästä ihmisiä, jotka haluavat elää jossain maskuliinisessa tai feminiinisessä sosiaalisessa roolissa, joka ei liity mitenkään heidän kehoonsa samaksi asiaksi kuin ihmisiä, jotka haluavat korjata fyysisen sukupuolensa naaraasta urokseksi tai toisin päin, olen erittäin mielelläni portinvartija.Pelkkä itsemäärittely voi olla tätä.Ennenkin on ollut kulttuureita, joissa on ollut ihmisiryhmiä, jotka eivät ole muuttaneet vartaloitaan

Tottakai on ollut. Ennenkin on ollut maskuliinisia naisia ja feminiinisiä miehiä. Ennenkin on ollut transvestiittejä tai ristiinpukeutujia. Ennen on ollut myös transsukupuolisia, jotka eivät ole pystyneet muuttamaan vartaloitaan, vaikka olisivat koko elämänsä haaveilleet siitä, koska sukupuolenkorjaushoitoja ei ole ollut saatavilla tai niiden turvallisuudesta ei ole ollut tietoa. Tänä päivänä sellaiset transsukupuoliset transitioituvat, koska heillä on jo monessa päin maailmaa mahdollisuus siihen melko turvallisesti.

Väite, että minkä tahansa historiassa esiintyneen sukupuoliryhittymän olemassaolo, jonka edustajat eivät ole muuttaneet vartaloitaan todistaisi, että tämän päivän ihmiset, jotka määrittelevät itsensä samaksi asiaksi kuin transsukupuoliset ovat oikeasti sama asia kuin he on täysin perusteeton.


Truscumeilla on vanhanaikaiset sukupuolikäsitykset

Miehuudessa ja naiseudessa, sukupuolen kehollisuudessa ja sosiaalisen ja aineellisen suorassa yhteydessä toisiinsa ei ole mitään vanhanaikaista. Transgendereillä on idealistiset ja epärealistiset sukupuolikäsitykset. 


Ei tarvita eri termejä, me olemme jo kaikille eri ihmisryhmiä

Emme ole. Julkisessa keskustelussa meidän välillemme ei tehdä juuri mitään eroa. On järjetöntä keskustella esim. urheilusta tai pukuhuoneiden käytöstä, jos toisistaan ei erotella sukupuoltaan korjanneita, ja itsensä joksikin määritteleviä ihmisiä. Sama pätee keskusteluun siitä onko joku homo- tai heteroseksuaalista.

Erityisesti transvastainen liikehdintä käyttää tätä hyväkseen. Se pyrkii esittämään kaikki transsukupuoliset idealistisena joukkona, joka ajaa itsensä naiseksi määrittelevien täysin miesvartaloisen, parrakaiden mekoista tykkäävien ihmisten oikeutta päästä naisten pukuhuoneisiin. Lopulta tästä kärsivät kaikkein eniten varsinaiset transsukupuoliset, jotka eivät usein edes kannata tällaista.

Mediassa nähtävä tapa, jossa transsukupuolisuudesta puhutaan vain intersektionaalisten feministien tai vaihtoehtoisesti transvastaisten liikkeiden toimesta, eikä transsukupuolisille, jotka edustavat jotain muuta maailmankuvaa anneta minkäänlaista sananvaltaa on omiaan vahingoittamaan ja stereotypioimaan vähemmistöä. 

Transsukupuolisten asioiden ajaminen on ennen kaikkea lääketieteellisten hoitojen puolustamista ja toden puhumista siitä, miksi sukupuolella, mukaanlukien keho on väliä. Se on keskustelua siitä, että synteettinen todellisuus on todellisuutta siinä missä biologinenkin, eikä ihmisten luokittelu vain syntymävartaloidensa perusteella enää toimi ajassa, jossa vartaloa voi muuttaa. Nyt siitä on tehty pelkkää ihmisten identiteettien hyväksymistä.


Todellinen syy sille, miksi truscum-joukosta on muodostunut punainen vaate intersektionaalisille feministeille on se, että truscumit eivät usko heidän maailmankuvaansa, jossa sukupuoli on sosiaalinen rakennelma, ja jokainen voi määritellä sukupuolensa itse. Truscumit ovat keskivertoa useammin konservatiiveja sekä persoonia, jotka sanovat ääneen niin sanottuja ikäviä tosiasioita. He ovat poliittisesti epäkorrekteja ja asettavat rajoja itsensä ja muiden ryhmien välille, pääasiassa suojellakseen omaansa. Truscum-liike on toistaiseksi hyvin hajainen ja sen sisällä esiintyy erilaisia näkemyksiä useista asioista. 

Yhtä mieltä se on kuitenkin siitä, että ihmiset, jotka eivät koe vartalonsa sukupuolta - kokonaan - vääräksi ja halua korjata sitä eivät ole transsukupuolisia. Ja jos heitä aletaan käsitellä transsukupuolisina, silloin me emme enää voi olla sellaisia. Seurauksena tulee olemaan lopulta koko transsukupuolisuus-termin hylkääminen.