Transyhteisön ristiriidat 1: Transsukupuolisuus tulisi määritellä, että siinä olisi järkeä


Viikonlopun aihe transblogeissa näyttää olevan transyhteisö, joten laitetaanpa omakin kirjoitus joukkoon. Minulle on sanottu monelta taholta, että minun pitäisi blogissani nostaa esiin enemmän niiden transsukupuolisten mielipiteitä, jotka ovat tyytymättömiä nykyiseen transyhteisöön. Minulla on ollut kauan useampi teksti aiheesta kesken, joten teema tulee jonkin aikaa painottumaan näihin aiheisiin.

Minun mielestäni pohjimmainen ongelma transyhteisössä on jo pitkään ollut se, että olemme ahtaneet saman trans-käsitteen alle valtavan määrän erilaisia sukupuolisia vähemmistöryhmiä, joita kaikkia ei todellisuudessa yhdistä mikään. Me kaikki ihmiset, jotka olemme transsukupuolinen -käsitteen alaisia emme todellisuudessa edusta mitään samaa joukkoa keskenämme. 

Ensimmäisessä osassa aion aloittaa siitä kuka oikeastaan on transsukupuolinen ja millaisia erilaisia transsukupuolisten/transihmisten ryhmiä näen yhteisön sisällä. Nämä eivät ole tiukkoja kategorioita vaan enemmänkin liukumia, joiden väliin on vaikea vetää jyrkkää viivaa. Koska haluan pitää tekstin mahdollisimman selkeänä, en ala tyypittelemään muuta kuin selkeimmin toisistaan eroavat joukot.Transsukupuolinen/Transsexual

Transsukupuolinen on henkilö, joka kokee kehonsa sukupuolen vääräksi/kokee kehodysforiaa ja haluaa käydä läpi usein kaikki sukupuolenkorjaushoidot. Heille transprosessi on yleensä medikaalinen, ensisijaisesti kehon sukupuoliominaisuuksia korjaava prosessi. Transsukupuoliset voivat kokea myös sosiaalista ahdistusta. He eivät kuitenkaan koe ahdistusta niinkään sukupuolirooleista vaan koko sosiaalisesta sukupuolestaan. 

Suomen kielessä ei ole gender ja sex-jaottelua, mutta englanniksi osa kehonsa korjanneista transsukupuolisista kutsuu itseään transsexualeiksi erotteluna transgendereistä. Tällä he haluavat viitata siihen, että he ovat juuri kehollista sukupuoltaan korjanneita transsukupuolisia.

Tämän ryhmän transsukupuoliset ovat usein idetiteetiltään binäärisiä miehiä tai naisia. Osa heistä kutsuu itseään myös true trans-joukoksi, joka pitää itseään ainoina todellisina transsukupuolisina. Osa taas ei halua määritellä itseään ollenkaan transsukupuolisiksi ja saattaa kutsua itseään Harry Benjaminin snydroomaisiksi.Transsukupuolinen ilman genitaalidysforiaa

Tämän tyypin transsukupuoliset ovat osin samanlaisia kuin ensimmäisen, mutta heiltä puuttuu kokemus genitaalidysforiasta. He käyvät yleensä läpi muut sukupuolenkorjaushoidot, mutta eivät halua genitaalikirurgiaa, koska he pystyvät harrastamaan genitaaleillaan seksiä ja osa suorastaan pitää niistä. 

Nämä ihmiset sanovat joskus, että heillä ei vain ole dysforiaa eivätkä halua liittää asiaa seksuaalisuuteensa, mutta dysforian syntyä ei minusta voi erottaa kokonaan seksuaalisuudesta eikä identiteetistä, joten heidän eronsa ensimmäiseen ryhmään, josta osa ei edes pysty harrastamaan seksiä väärillä genitaaleillaan on kiistatta jollain tavalla seksuaalinen.

Jotkut näistä ihmisistä kutsuvat itseään pimppipojiksi tai kikkelitytöiksi, jotka ovat heille positiivisia ilmaisuita. Epäbinääriset identiteetit ovat tällä ryhmällä hieman yleisempiä kuin ensimmäisellä ryhmällä.Transidentiteettinen/Transgender

Transidentiteettiset kutsuvat itseään transsukupuolisiksi, mutta koska suomessa ei ole gender ja sex-jaottelua, minä en kutsu heitä tässä transsukupuolisiksi vaan transidentiteettisiksi, sillä kyse on heidän kohdallaan identiteetistä. Toinen joidenkin käyttämä termi heistä on transroolinen viitaten sukupuolirooliin.

Transidentiteettiset kokevat olevansa toista sukupuolta kuin jonka edustajiksi heidät syntymässä määriteltiin, mutta he eivät halua korjata kehollista sukupuoltaan ollenkaan tai käyvät läpi korkeintaan hyvin vähän hoitoja. He eivät koe, että heidän kehossaan olisi mitään vikaa. Heitä ahdistaa jonkinlainen sosiaalinen rooli, jonka he liittävät sukupuoleen.

Sosiaalisessa ahdistuksessakin on eroja transsukupuolisiin. Siinä missä transsukupuoliset yleensä haluavat olla sosiaalisesti jotain sukupuolta alkaen pohjimmaisista kehoonsa liittyvistä aistikokemuksista, transidentiteettisiä ei esimerkiksi häiritse seurustella miehen kanssa, joka viehättyy heidän rinnoistaan, vaginastaan ja kehostaan, jos tämä mies kuitenkin puhuttelee heitä miehenä. Kyse on siis sananmukaisesti jonkinlaisesta sukupuoliroolista, joka on täysin irrallaan kehosta ja sen realiteeteista, yleensä myös seksuaalisuudesta.

Useimmat transidentiteettiset ovat muunsukupuolisia, miehiä ja naisia heistä löytyy vähemmän kuin kahdesta aiemmasta ryhmästä. Heidän identiteettinsä on kehoristiriitaa kokevia useammin vaihteleva ja joidenkin kokemus sukupuolestaan saattaa muuttua esimerkiksi vaatetuksen mukaan.Transvestiitti

Transvestiitit eivät ole osa transsukupuolisten yhteisöä, mutta he ovat osa transyhteisöä. Transvestiitit pukeutuvat vastakkaisen sukupuolen vaatteisiin, eläytyvät tämän aikana sen rooliin ja käyttävät joskus itsestään sen aikana myös toisen sukupuolen nimeä. 

Transvestiitin määritelmänä on pidetty sitä, että he eivät ole identiteetiltään toista sukupuolta kuin jonka edustajaksi heidät syntymässä määriteltiin, eivätkä he koe kehodysforiaa tai muita ongelmia, joita transsukupuolisilla esiintyy. Rajanveto tässä ei kuitenkaan ole täysin selkeä.

Transvestiittia pidetään joskus ns. katoavana terminä. Monet ihmiset, jotka oltaisiin ennen luokiteltu transvestiiteiksi ovat alkaneet määritellä itsensä muunsukupuolisiksi tai hoitoja haluamattomiksi transsukupuolisiksi eli mainitsemikseni transidentiteettisiksi.Transyhteisössä vallitsee tunnelma, jossa näiden ryhmien, erityisesti kolmen ensimmäisen välisistä eroista puhumisesta ei pidetä. Halutaan ajatella, että on olemassa käsite nimeltään transsukupuolisuus, joka tarkoittaa, että ihminen ei koe olevansa sukupuolta, jonka edustajaksi hänet syntymässä määriteltiin. Ajatellaan, että riippuu vain transsukupuolisesta käykö hän hoitoja läpi vai ei, tunteeko kehodysforiaa vai ei tai tunteeko hän sosiaalista dysforiaa tai ei. 

Kaikkein perimmäisistä kysymyksistä kuten siitä, miksi osa ei koe kehodysforiaa ja osa kokee, miksi osa käyttäytyy seksuaalisesti toisin kuin toiset jne. ei puhuta. Siitä mitä koko sukupuoli tai miehuus tai naiseus edes tarkoittavat näille eri ryhmille eli mihin heidän identiteettinsä miehinä tai naisina tai transsukupuolisina perustuu ei keskustella juuri ollenkaan. 

Ei tarvitse olla varsinainen ruudinkeksijä huomatakseen, että sanat eivät oikeastaan voi tarkoittaa samaa asiaa transsukupuoliselle, joka kokee kehonsa vääräksi ja jonka koko identiteetti voi perustua tähän ja transidentiteettiselle, joka ei edes halua muuttaa kehoaan eikä määrittele sitä osaksi sukupuoltaan. Heille kaikki käsitteet sukupuolesta termeihin miehuus ja naiseus ovat hyvin eri asioita. 

Tämän vuoksi myöskään heidän "transsukupuolisuutensa" ei todellisuudessa voi olla sama asia. Kyvyttömyys puhua tästä ja tämän aiheuttamista eroista on transyhteisön suurin ongelma.Pelkkä itseidentifikaatio johtaa järjettömyyteen 

Transyhteisön tilannetta nykyisellään voisi verrata siihen, että kutsuisimme homoyhteisöksi yhdessä homoseksuaaleja, biseksuaaleja ja panseksuaaleja eivätkä nämä ihmisryhmät suostuisi keskustelemaan ollenkaan eroistaan. Kun homoseksuaalit haluaisivat erottautua homoiksi, panseksuaalit suuttuisivat erottelusta ja siitä, että joku "yrittää jakaa yhteisöä".

Tämä tekisi homoseksuaalisuuden käsitteestä lähes mahdottoman ymmärtää. Se ei tarkoittaisi enää mitään konkreettista vaan ainoastaan näiden eri ryhmien identiteettiä itsestään "homona". Homoseksuaalisuus voisi tarkoittaa käytännössä mitä tahansa muuta kuin heteroseksuaalisuutta.

Tämä aiheuttaisi paitsi hämmennystä ja yhteiskunnallisen keskustelun vaikeutumista niin myös täysin homoseksuaalisten yksilöiden identiteetin ja ominaisuuksien vaakalaudalle asettamista muiden, erillisten ryhmien ominaisuuksien vuoksi, jotka eivät ole homoja, mutta jotka eivät suostu myöntämään olevansa mitenkään erilaisia.Jos homot, biseksuaalit ja panseksuaalit pystyvät määrittelemään olemisensa edes suunnilleen järkevästi niin miksi tilanne transyhteisössä on se, että minkäänlaiseen erotteluun ei kyetä ja jos joku sitä yrittää, siitä seuraa paheksuntaa?

Kyse on siitä, että homoyhteisössä yksilön identiteetti määrittyy ainakin suunnilleen seksuaalisuuden mukaan. Transyhteisössä taas asetetaan identiteetit kaiken muun yläpuolelle. Transsukupuolisuudesta on tullut sen riisuttua täysin muista kriteereistä pelkkä identiteettiryhmä vailla ensimmäistäkään konkreettista yhdistävää tekijää tai määritelmää.

Homo kokee olevansa homo, koska hän on kiinnostunut seksuaalisesti vain/pääasiassa oman sukupuolensa edustajista. Transsukupuolinen mies kokee olevansa transsukupuolinen mies, koska kokee olevansa mies. Vain luoja tietää mistä syystä hän kokee niin tai mitä koko sana miehuus ylipäätään hänelle tarkoittaa. Se voi olla mitä tahansa monella tasolla vääräksi koetun kehon ja kehosta täysin irroitetun sosiaalisen roolin väliltä, jossa häntä lätkitään olalle ja hänellä on vaikka baarikaappi olohuoneessaan.Olen jo kauan ollut sitä mieltä, että transsukupuolisuuden käsitteen riisuminen muista määritelmistä kuin itseidentifikaatiosta on ollut virhe. Itseidentifikaation tulisi nojata joihinkin konkreettisiin kriteereihin eikä toisin päin. Pelkkä itseidentifikaatio on harvoin toimiva määritelmä yhtään millekään. Siitä seuraa tilanne, jossa inuiitti voi olla supisuomalainen helsinkiläinen tai homo voi olla homojen oikeuksia oikein kovasti kannattava hetero, koska hän oikeastaan inhoaa heterokulttuuria. 

Siitä seuraa myös tilanne, jossa lääketieteellisiä hoitoja tarvitsevan joukon sijaan periaatteessa kaikki voivat olla transsukupuolisia. Nykyään transsukupuolinen voi pitää mistä tahansa sukupuolesta ja käyttäytyä miten tahansa, koska käsitys miehuudesta ja naiseudesta on yleisesti aiempaa laajempi. Kun termi on irroitettu kaiken muun lisäksi myös kehodysforiasta ja sukupuolenkorjaushoitojen tarpeesta, se on muuttunut termiksi, jota oikeastaan kuka tahansa voi olla vain ilmoittamalla asian.

Sama pätee sanoihin mies ja nainen. Kun ne riisutaan kaikista ulkoisista määritelmistä, feminiinisyydestä, maskuliinisuudesta, kehosta, seksuaalikäyttäytymisestä ja jopa aivorakenteista, kuka tahansa millaisilla ominaisuuksilla tahansa voi olla mies tai nainen. Tästä ei seuraa muuta kuin se, että sanat lakkaavat tarkoittamasta mitään.Tämä on tilanne, jossa transyhteisö on. Sen ovet ovat auki jokaiselle halukkaalle. Transsukupuolinen nainen tai transsukupuolinen mies alkavat olla käytännössä tyhjänpäiväisiä sanoja, jotka eivät tarkoita enää oikeastaan mitään. Alleviivaan asiaa kärjistävällä esimerkillä.

Jos kolmatta lastaan odottava kotiäiti, joka rakastaisi naisellisuutta, rintojaan ja vaginaansa, uuden elämän synnyttämistä maailmaan ja heteromiestään sanoisi kokevansa itsensä jollain tasolla mieheksi, koska tykkää käyttää poikamaisia verkkareita, jostain löytyisi joku SJW syyttämään transsukupuolisia äärimaskuliinisia 3-vuotiaasta asti risritiriitaa kokeneita ja 13-vuotiaasta saakka pillua halunneita kikkelinpuutteesta kärsineitä sukupuolenkorjaushoidot läpikäyneitä miehiä transfobisiksi true trans-paskoiksi, kun he sanoisivat ääneen miten absurdiksi koko transsukupuolisuus on mennyt, kun täysin cisnaisia vastaavat olennot väittävät olevansa sama asia kuin he.

Jos täysin cisnaista vastaava olento voi olla transsukupuolinen mies, transsukupuoliset miehet eivät enää halua olla sellaisia. Se ei enää eroa mitenkään siitä, että he sanoisivat itseään cisnaisiksi. Transyhteisöstä onkin tullut varsinaisen transsukupuolisten yhteisön sijaan kaikkien sukupuolinormeista jotenkin poikkeavien identiteettiyhteisö, jossa kaikenlaiset rationaaliset määritelmät asioille ovat väkivaltaa.

Transsukupuoliset ovat usein kilttejä eivätkä halua syrjiä ketään, koska he ovat joutuneet itse kokemaan niin paljon ulkopuolisuutta. Tämä halu olla suvaitsevainen ja syrjimättä ketään on hyvä renki, mutta huono isäntä. Transsukupuolisten perisynti on se, että emme enää kykene vetämään minkäänlaisia rajoja edes suojellaksemme itseämme ja yhteisöämme.

Kuitenkin rajat ja muiden ulossulkeminen ovat yhteisöjen väistämätön ominaisuus. Jos Pihtiputaan Sukeltajat voivat kaikki itse määritellä mikä on Pihtipudas ja mitä on sukeltaminen, lopputulos on Koko maailman Kaikenharrastajat. Sellainen yhteisö on täysin turha, koska ketään ei enää yhdistä konkreettisesti mikään. Se transyhteisöä vaivaa.Transyhteisön ristiriidat 2: Transgendereistä ja transsexualien oikeudesta olla olemassa

Transyhteisön ristiriidat 3: Eheytysideologian uudet vaatteet

Transyhteisön ristiriidat 4: Minne matka transyhteisö?