Sukupuoli-identiteetti ei ole tunne, jonka koet pukeutuessasi mekkoon

On olemassa sanoja, joiden ymmärtämistä ihmiset pitävät itsestäänselvyytenä, mutta joita raaputtaessa pintaa syvemmältä paljastuu, että niiden merkitys voi olla ihmisille aivan erilainen. Sukupuolikeskustelussa tällaisia sanoja on paljon. Yksi tällaisista asioista on termi sukupuoli-identiteetti. 

Sukupuoli-identiteetistä puhutaan nykyään koko ajan. Mitä erinäisemmät henkilöt, jotka eivät koe mitään ongelmia elää fyysisessä sukupuolessaan tai tulla kutsutuiksi naisiksi tai miehiksi kertovat yllättäen olevansa identiteetiltään jotain muuta. Toisena esimerkkinä drag-artisti Rupaul totesi kerran, että ero transsukupuolisten ja drag queenien välillä on ainoastaan se, että ensimmäiset ottavat identiteettinsä vakavasti.

Tässä kohtaa monen sukupuoltaan korjanneen transsukupuolisen kulmat kurtistuvat. Miten joku voi kuvitella, että drag on sama asia kuin transsukupuolisuus? Miten sen, että ihmiseltä puuttuu keho, jolla hän pystyisi tulemaan nähdyksi identiteettinsä mukaisen sukupuolen edustajana ja toteuttamaan seksuaalisuuttaan ylipäätään voi olla ottamatta tosissaan? 

Transsukupuolisille nämä ihmiset kuulostavat suunnilleen samalta kuin ihmiset, jotka väittävät olevansa homoja, mutta jotka eivät harrasta ikinä homoseksiä, eivätkä edes halua sitä. Heistä homouteen ei tarvita homoseksin haluamista. Transsukupuoliset alkavat väistämättä miettiä, mitä nämä ihmiset oikeastaan käsittävät sanalla sukupuoli-identiteetti tarkoitettavan. 

Yleensä sukupuoli-identiteetti määritellään vain ihmisen kokemukseksi siitä, mitä sukupuolta hän edustaa. Kun mennään syvemmälle siihen, millaisia ominaisuuksia ja ulottuvuuksia tämä "kokemus" pitää sisällään, huomataan, että eri ihmisryhmät tarkoittavat sanalla sukupuoli-identiteetti itse asiassa lähes täysin eri asioita.


Genderfluideksi itseään kutsuvat ihmiset kuvailevat usein, että sukupuoli-identiteetti on kokemus tai tunne, joka heillä on tietynlaisissa vaatteissa tai eri tilanteissa ja eri päivinä. He saattavat kuvailla tilaa sanomalla, että heistä "tuntuu naiselta" tai "tuntuu mieheltä". Esimerkiksi kaunis mekko päällä nämä ihmiset tuntevat itsensä naiseksi ja armeijavaatteissa taas mieheksi. Jotkut heistä haluavat, että heitä kutsutaan vaikkapa mekko päällä ollessaan naisen nimellä.

Aiemmin tällaisia ihmisiä kutsuttiin transvestiiteiksi. Nykyään tämä on vähentynyt ja nämä ihmiset ovat alkaneet määritellä itsensä useammin transsukupuolisiksi (transgendereiksi). Samalla transsukupuolisuuden määritelmästä on pyritty poistamaan vaatimus kehon sukupuolta kohtaan koetulle ristiriidalle. 

Lukuisat transsukupuoliset ovat kritisoineet näkemystä ja huomauttaneet, että sukupuoli-identiteetissä ei ole kyse asiasta, josta nämä ihmiset puhuvat. Mitä nämä ihmiset kuvailevat ovat yksinkertaisesti maskuliinisiksi tai feminiinisiksi luokiteltavia tunnetiloja. Ihminen voi tuntea itsensä esimerkiksi herkäksi tai naiselliseksi, mutta sellaista asiaa kuin "tuntua naiselta" ei ole olemassakaan, koska naiseus ei ole tunne. Toki myös cissukupuoliset tekevät näin. Cisnaiset sanovat melko usein "tuntevansa itsensä naisiksi" jos heillä on esimerkiksi oikein feminiininen olo ison miehen rinnalla. Eivät he kuitenkaan todellisuudessa muulloinkaan koe itseään miksikään muuksi kuin naisiksi.

Genderfuildien "genderin" vaihtelu on yksinkertaisesti tunnetilojen vaihtelua. Siinä on myös syy siihen, miksi he uskovat identiteetin olevan kovin muuttuva ja fluidi ominaisuus. Identiteetti, joka perustuu tunnetiloihin tai sosiaalisiin rooleihin ei luonnollisesti voi koskaan olla yhtä pysyvä kuin sellaisilla ihmisillä, joilla se liittyy johonkin melko pysyvään kuten vartaloon. Vaikka transvestiitin sosiaalinen identiteetti muuttuisi, vartalollinen sukupuoli-identiteetti on olemassa myös heillä, eikä se muutu.Transgendereiksi itseään kutsuvat ihmiset, jotka eivät usein koe kehollista sukupuoliristiriitaa, eivätkä halua sukupuolenkorjaushoitoja taas määrittelevät sukupuoli-identiteettinsä liittyvän usein sosiaalisiin asioihin. Heidän sukupuoli-identiteettinsä voi liittyä esimerkiksi siihen, miten he haluavat pukeutua, kuinka maskuliinisia tai feminiinisiä he ovat, millaisista asioista he pitävät tai millä sanoilla he haluavat tulla puhutelluksi. Seksuaalisuutensa he kieltävät yleensä liittyvän mitenkään transsukupuolisuutensa. 

Eräs tällainen henkilö totesi minulle kerran melko kuvaavasti, että eihän sukupuoli-identiteetti ole mitään muuta kuin sitä, kumman sukupuolen stereotypioihin sattuu sopimaan paremmin. Tämä toteamus herätti minussa paljon ajatuksia siitä, miten erikoisilla tavoilla ihmiset voivat määritellä ja ymmärtää termin sukupuoli-identiteetti. 


Minä luokittelen itseni selvyyden vuoksi vanhakantaisella termillä transseksuaali, joka kokee vartalonsa vääräksi. Tulen kokemaan niin jollain tasolla, kunnes kuolen tai minulla on normaali, siittämään kykenevä urospuolisen ihmisen vartalo. 

Olen sukupuoli-identiteetin määritelmästä vahvasti eri mieltä edellä esitettyjen näkemysten kanssa. Minulle sukupuoli-identiteetti on ensisijaisesti fyysistä minäkäsitystä ja transsukupuolisuus kehon sukupuolta kohtaan koettua ristiriitaa kuvaava ominaisuus. Sellaiset asiat kuin missä mielentilassa olen tai mitä satun pukemaan päälleni eivät vaikuta mitenkään sukupuoli-identiteettiini. Se on aivan yhtä mies näistä asioista riippumatta, eikä siinä ole kolmessakymmenessä vuodessa tapahtunut muutosta.

Kun minä puhun sosiaalisesta miehuudesta, silläkään ei ole mitään tekemistä transgendereiden tarkoittaman kehosta irroitetun "miesroolin" kanssa. Sosiaalinen miehuus tarkoittaa sitä, että minut tulkitaan vartaloni sukupuolipiirteiden kautta mieheksi, urokseksi, ilman, että minun tarvitse pyytää asiaa tai määritellä itseäni mitenkään. 

Minun kohteluni miehenä ei tarkoita, että minä itse määritän, mitä minusta saa sanoa tai ajatella vaan se on spontaania. Kehut ulkonäöstäni, kuten komeasta parrasta ovat merkityksellisiä vasta, kun ne perustuvat johonkin todelliseen, eivätkä siihen, että minä haluaisin muiden sanovan niin, vaikka minulla ei edes kasvaisi partaa. Ajatus, että sukupuoleni olisi pelkkä sosiaalinen rakennelma, joka ei perustu mihinkään aineelliseen on minulle hirveä, toisin kuin transgendereille. 


Sukupuoli-identiteetiksi nimittää tällä hetkellä täysin eri asioita vähintään kolme aivan erilaista ihmisryhmää. Meidän olisi käytävä yhteiskunnallisesti aika paljon keskustelua siitä, mikä sukupuoli-identiteetti on ja keitä transsukupuoliset ovat. Me kaikki erilaiset ihmisryhmät emme voi olla sellaisia. Sukupuolikeskustelun sanojen epämääräisyys johtaa valtavaan väärinymmärrysten sekasotkuun ja yleensä sukupuolenkorjaushoitoja tarvitsevien ihmisten kannalta todella huonoihin lopputuloksiin.