Sukupuolineutraalius, ihmisyys ja muut feministien yritykset vapautua sukupuolisuuden kahleista

Feminismillä on aatteena enemmän keksintöjä siitä, miten ihmiset saadaan vapautettua sukupuolen kahleista kuin millään muulla aatteella ihmislajin historiassa. Ideat ovat kuitenkin kerta toisensa jälkeen hiipuneet aikansa villityksinä, eikä suurin osa niistä ole koskaan saavuttanut laajaa konsensusta niiden hyvyydestä tai toimivuudesta. Niiden läpi käyminen paljastaa, miksi feministit eivät koskaan ole onnistuneet päämäärässään. 


Sukupuolinormien tuhoaminen 

Sukupuolinormien tuhoaminen on ollut pitkään yksi feministien keskeisimmistä tavoitteista. Ongelma ajatuksessa on, että normeja ei voi tuhota. Normeja ei synnytä patriarkaatti tai muu tuhottava järjestelmä vaan kunkin sukupuolen enemmistö pelkällä olemassaolollaan. Normit muotoutuvat jatkuvasti uudelleen. Vaikka normit muuttuisivat millaisiksi, aina tulee olemaan myös ihmisiä, jotka ovat kaukana sukupuolensa keskimääräisestä edustajasta, ja jotka joutuvat tästä yleensä jollain tavalla kärsimään. 


Sukupuolikäsitysten vapauttaminen 

Varmasti kaikkein tunnetuin feministien pyrkimys on vapauttaa tai laajentaa ihmisten sukupuolikäsityksiä. Tämä keino toimii johonkin pisteeseen asti erityisesti asioissa, jotka liittyvät sukupuolten käytökseen tai pukeutumiseen. Monet feministit kuitenkin ajattelevat, että kaikki asiat, kuten esimerkiksi naisen näkeminen naisellisena, ovat pelkästään ahtaita sukupuolikäsityksiä. Todellisuudessa se, että nainen on naisellinen on estrogeenin tuottama fysiologinen fakta. 

Monet feministit luulevat vieläkin, että kun he vain taistelevat ahtaita sukupuolikäsityksiä vastaan, tulee joku aika, jolloin päästään eroon kaikista sukupuolisuuden rajoista. Ei tällaista aikaa ole tulossa. On virheellinen käsitys, että sukupuolikäsityksiä voisi vain vapauttaa ja vapauttaa loputtomiin. Käsitykset naisista ovat sellaisia kuin naiset ovat, eikä naisista saada tehtyä miehiä tai mitään muutakaan käsityksiä muuttamalla. Fyysinen todellisuus määrittelee rajat sosiaaliselle todellisuudellemme.


Sukupuolineutraalius 

Omassa nuoruudessani sukupuolineutraaliudesta puhuminen oli paljon suositumpaa kuin nykyään. Uskottiin ja haaveiltiin, että joitain ahdistava, kummallinen sukupuolisuus jotenkin lakkaa, jos sukupuolieroista lakataan puhumasta. Ajan uskoonhan kuului myös nähdä sukupuolierot kasvatuksellisina. Sukupuolineutraaliudesta on nyt puhuttu yli 60 vuotta, eikä meistä ole tullut yhtään neutraalimpia. 

Nykyään edes LGBTIA-järjestöt eivät enää sano ajavansa sukupuolineutraaliutta, koska suurin osa ihmisistä ei halua olla neutreja. Se herättää ihmisissä vastustusta riippumatta siitä, kuuluvatko he johonkin vähemmistöön vai eivät. Suurin osa ihmisistä on myös ymmärtänyt, että sukupuolineutraalius on mahdotonta. Sukupuolittunut laji ei voi muodostaa sukupuolineutraaleita kulttuureita. 


Sukupuolten lakkauttaminen sosiaalisesti 

Sukupuolineutraaliuden rinnalla on erityisesti radikaalifeministien keskuudessa kulkenut hieman samansuuntainen idea. Siinä sukupuoli tunnustetaan fyysisesti, mutta sosiaalinen sukupuoli (gender) halutaan lakkauttaa. Ongelma ajatuksessa on, että sukupuolia ei voi lakkauttaa sosiaalisesti, koska sosiaalinen sukupuoli on väistämätön seuraus fyysisestä sukupuolesta. Ihmisen aivot ovat kehittyneet tunnistamaan oman lajinsa sukupuolipiirteet toisissa ja määrittelemään toisen sukupuolen. 

Niin kauan kuin sukupuolet ovat fyysisesti olemassa, ne ovat olemassa myös sosiaalisesti. Ajatusta voi testata toteamalla sitä kannattavalle, että mikään ei estä häntä elämästä, kuten hän saarnaa ja lakkaamasta näkemästä sukupuolia. Seuraavan kerran, kun näet hänet kertomassa, miten miehet eivät saa tulla naisten pukuhuoneisiin, tai miten naisten pitäisi olla feministejä, voit todeta, miten hyvin se onnistui.


Vain ihmisyys 

Vain ihmisyys on modernimpi versio sukupuolineutraaliudesta. Siinä sukupuolisuus kielletään toteamalla, että olemme kaikki ihmisiä. Sen ongelma on sama kuin sukupuolineutraaliuden. Emme lakkaa olemasta sukupuolisia olentoja emmekä näkemästä sukupuolia toteamalla, että edustamamme laji on ihminen. Ihminen ei ole sukupuoli. 


"Me ollaan kaikki vähän miehiä ja naisia"

Ajatus siitä, että emme olisikaan miehiä tai naisia vaan olisimme kaikki molempia nousee aika ajoin pinnalle eri muodoissaan. Sen pääsanoma on, että meissä kaikissa on vähän miestä tai naista, tai maskuliinisuutta ja feminiinisyyttä. Nykyään yleisin tähän ajatusmaailmaan liittyvä toteamus on "meissä kaikissa on maskuliinisia ja feminiinisiä piirteitä." 

Tämän väitteen ongelma on, että useimmat ihmiset ovat yksinkertaisesti miehiä tai naisia. Heissä ei myöskään millään mittapuulla katsottuna ole yhtä paljon feminiinisiä ja maskuliinisia piirteitä. Testosteronin muovaama sukupuoli ei voi olla fyysisesti yhtä feminiininen kuin estrogeenin luoma. Hormonit vaikuttavat myös aivoihin ja mieleen, jonka vuoksi sukupuolet hyvin harvoin ovat psyykkisestikään yhtä maskuliinisia tai feminiinisiä.


Sukupuolensa määritteleminen itse 

Tämän hetken feminismissä on pinnalla ajatus, että jokainen saisi määritellä itse sukupuolensa. Näin jokainen saisi olla sitä sukupuolta, jonka kokee omakseen. Se kuulostaa monille kummalliselta. Feministille, joka uskoo sosiaalisen sukupuolen olevan vain keksitty rooli se kuulostaa järkevältä. Tämä ajatusmaailma on saanut feministit keksimään satoja erilaisia määritelmiä henkilökohtaiselle sosiaaliselle sukupuolelleen. Se on myös innoittanut ihmisiä, jotka eivät korjaa fyysistä sukupuoltaan määrittelemään itsensä "transmiehiksi ja -naisiksi". 

Ongelma tässä ajatuksessa on, että ihminen ei voi itse määritellä sosiaalista sukupuoltaan, eli sukupuolta, jonka edustajaksi muut hänet määrittelevät. Sosiaalinen todellisuus on aina vähintään kahden kauppa, eikä sitä voi yksin sanella. Sukupuoli on perustaltaan fyysinen ominaisuus ja sosiaalinen sukupuoli taas on seurausta fyysisestä sukupuolesta. Ei sosiaalinen rakennelma, jonka voisi itse päättää. 


Määrittelemättömyys 

Itsensä määrittelemisen toinen versio on itsensä määrittelemättä jättäminen. Sen kannattajien yleisin lausuma on, että he haluavat vain olla omia itsejään ilman mitään määritelmiä. Ongelma ajatuksessa on, että vaikka ihminen jättäisi itsensä määrittelmättä, hän on silti jotain. Jos lihava jättää itsensä määrittelmättä lihavaksi, hän on silti lihava. Muut näkevät sen ja se vaikuttaa elämään. Itsensä määrittelmättä jättäminen ei ole sen toimivampi keino vapautua sukupuolisuudesta kuin muutkaan.Joku voi kysyä, miksi sukupuolenkorjaukset eivät ole listassa. Vastaus siihen on, että ne eivät liity mitenkään feminismiin, vaikka feministit ovat aina olleet aiheesta kiinnostuneita. Niillä ei myöskään yleensä pyritä vapautumaan sukupuolisuudesta vaan muuttamaan sitä. Medikaalisilla sukupuolenkorjauksilla on myös yksi hyvin olennainen ero kaikkiin feministien ideoihin. Sukupuolenkorjaukset ovat kovaa lääketiedettä, ja ne muuttavat fyysistä olomuotoa. Se, että ne muuttavat samalla sosiaalista todellisuutta paljastaa näiden asioiden yhteyden. Ainoa raja niillä on lääketieteen kykyjen raja. Samanlainen voittokulku on myös muilla lääketieteen ideoilla, kuten e-pillereillä ja aborteilla.

Feministien kaikki keksinnöt taas ovat yrityksiä vapautua sukupuolisuudesta kulttuurisesti ja sosiaalisesti muuttamatta fyysistä. Tässä piilee syy siihen, miksi ne ovat kerta toisensa jälkeen hiipuneet. Feministit täysin riippumatta feminismin suuntauksesta eivät koskaan onnistuneet ymmärtämään, että sosiaalinen on seurausta fyysisestä todellisuudesta ja väistämättömästi sidoksissa siihen. Kukaan ei keksinyt naisen ja miehen erillisyyttä, eikä erilaisia sukupuolirooleja sen enempää kuin kukaan keksi eri lajien roolit ravintoketjussa. Ne muotoutuivat biologisista syistä naisen ja miehen erilaisten ominaisuuksien kautta. Siksi niitä ei voi myöskään muuttaa sosiaalisesti. 

Niitä voisi verrata sosiaaliseen aborttiin. Siinä, missä lääketiede kehittää abortin, feministit keksivät, että voidaan esittää, että joku ei ole raskaana tai saanut lasta. Jokainen feminismin nykyinen ja tuleva keksintö, joka perustuu sosiaaliseen konstruktionismiin on tuomittu epäonnistumaan.