Sukupuolirooli ja sosiaalinen sukupuoli ovat eri asioita


Sana sukupuolirooli on muodostunut nykypäivän muotisanaksi, jota hoetaan jokaisessa vähänkään sukupuoleen liittyvässä yhteydessä riippumatta siitä liittyykö se edes koko aiheeseen. 

Kun feministit puhuvat transsukupuolisuudesta, he puhuvat lähes aina sukupuoliroolista ja siitä kuinka transprosessiin lähtemisen motiivi on muuttaa pohjimmiltaan tätä ahdasta ja keinotekoista roolia, ei itse sukupuolta. Sukupuoliroolien väljennys onkin jonkinlainen nykyajan ihmelääke, jolla koko maailma pelastuu joidenkin mielikuvissa. Vähän niin kuin paljasjalkakengät tai karppaaminen.

Jos minä saisin päättää, teippaisin jokaisen ahtaista sukupuolirooleista ja niiden hälventämisestä jauhavan henkilön suun kiinni. He ovat tehneet jo aivan tarpeeksi harmia transsukupuolisille sotkeentumalla asioihin, joita he eivät todellisuudessa kykene ymmärtämään.

Kerron miksi minä en puhu sukupuoliroolista, kun puhun transsukupuolisuudesta. Se on täysin eri asia kuin se, mitä transprosessi muuttaa ja jota minä itse kutsun sosiaaliseksi sukupuoleksi.Sukupuolirooli

Sukupuolirooli on huono termi, koska se on niin epämääräinen. Sillä voidaan tarkoittaa monta eri asiaa ja se ymmärretään hyvin usein väärin. Olen lukemattoman monta kertaa kuullut ihmisten sanovan, että ei heillä ole mitään sukupuoliroolia, koska he ajattelevat sen jonkinlaisena teennäisenä esittämisenä. Siihenhän sana rooli kielessämme viittaa, tekemiseen ja esittämiseen.

Sukupuoliroolilla tarkoitetaan yleensä sukupuoleen kytkettyä roolia, joka naisella tai miehellä on senhetkisessä yhteiskunnassa. Ennen esimerkiksi naisen rooli saattoi olla olla miehen vaimo, synnyttää lapsia ja olla kotiäiti. Nykyään naisen rooli on paljon laajempi. Naisilla on monta hieman erilaista roolia uranaisesta maskuliiniseen lesboon tai perinteiseen perheenäitiin. Häntä voidaan kohdella hieman eri tavalla niistä riippuen. 

Sukupuoliroolit ovat vapaammat kuin kenties koskaan aiemmin, mutta silti meillä hoetaan yhä miten ahtaita ne ovat ja miten niitä pitäisi hälventää ja vapauttaa. Todellisuudessa meidän yhteiskunnassamme ei ole niiden saralla enää kovin paljon tehtävänä. Ei ole olemassa enää käytännössä mitään, mitä joku ei saa tehdä sukupuolensa vuoksi tai mitä hänen täytyy tehdä, ellei asepalveluksen pakollisuutta juridisille miehille lasketa. Lähes kaikki tietävät, että miehiä ja naisia on hyvin erilaisia. Sukupuoliroolit on hälvennetty pian niin äärimmilleen kuin se on mahdollista.

On olemassa enää oikeastaan yksi asia, jota esimerkiksi nainen ei voi sukupuolensa vuoksi missään todellisuudessa olla. Mikä se voisi olla?

Se asia on mies, tai laajemmin ei-nainen. Vaikka hän olisi millainen nainen ja eläisi millaisessa roolissa, hän on silti aina sosiaalisesti nainen. Se on seurausta hänen vartalostaan, ei liian tiukoista sukupuolirooleista. Tämä on asia, jota useat feministit ja monet muutkaan ihmiset eivät ole enää pitkään aikaan kyenneet ymmärtämään. Sosiaalinen sukupuoli

Sosiaalinen sukupuoli on eri käsite kuin sukupuolirooli. Sosiaalinen sukupuoli on yksi ihmislajin sukupuolen peruskivistä psyykkisen ja fyysisen sukupuolen rinnalla. 

Kun sosiaalista sukupuolta käsitellään, se tapahtuu usein cisnäkökulmasta, jossa sosiaalinen sukupuoli on sitä, että naiset ovat sellaisia ja miehet tällaisia. Kaikkein pohjimmainen osuus eli se, mikä on yksilön sosiaalinen sukupuoli, onko hän muille mies, nainen jne, joka transnäkökulmasta taas on olennaisin osa sosiaalista sukupuolta unohtuu heiltä usein kokonaan. Se on cissukupuolisille liian itsestään selvä edes huomattavaksi.

Sosiaalinen sukupuoli kattaa alleen kaiken sukupuoleen liittyvän sosiaalisen todellisuuden siitä alkaen, että kielessämme on sanat eri sukupuolille ja sukupuolet ovat olemassa. Aivan kaikki sukupuolirooleista sukupuolinormeihin, seksuaalisuuteen ja usein tiedostamatta tapahtuviin asioihin kuten esimerkiksi kohtaamamme ihmisen sukupuolen määrittelemiseen tai miesten ja naisten erittämien erilaisten hajujen haistamiseen kuuluu sen piiriin.

Sosiaalinen sukupuoli on pysyvämpi kuin sukupuolirooli. Sukupuoliroolit ovat muuttuneet ja vaihdelleet ajan saatossa ainakin jonkin verran kulttuureittain, mutta käytännössä jokaisessa kulttuurissa on ollut naissukupuoli ja miessukupuoli. Ja ne ovat olleet aina kaksi eri asiaa melko samankaltaisella tavalla, koska se mitä ne ovat sosiaalisesti pohjautuu pääasiassa biologiaan.

Sosiaalinen sukupuoli eroaa sukupuoliroolista tärkeimpänä juuri siinä. Se ei ole minkään tekemistä vaan olemista. Sillä on täysin väistämätön yhteys vartalolliseen sukupuoleen. Sen pohjimmainen taso on lihallisen todellisuuden aistein havainnoimisen synnyttämä. Jos näytät, kuulostat ja tuoksut naiselta, olet sosiaalisesti nainen ellei sinulla ole vaikeaa hormonihäiriötä, joka saa sinut näyttämään mieheltä ja käymään läpi äänenmurroksen. Jos sinulla on kaksi jalkaa, olet sosiaalisesti jalallinen etkä voi olla mitään muuta. Jos edustat lajia kissa, olet aina sosiaalisesti kissa, vaikka olisit millainen kissa tahansa.

Ainoa asia, joka voi tehdä sosiaalisesti jalallisesta jalattoman on jalkojen poistaminen. Ainoa asia, joka voi tehdä sosiaalisesti miehestä sosiaalisesti naisen on sukupuolenkorjausprosessi. Transsukupuoliset ja jotkut intersukupuoliset ovat lähes ainoat ihmisryhmät, jotka muuttavat koko sosiaalista sukupuoltaan. Heistäkin vain ne, jotka muuttavat fysiologisia ominaisuuksiaan. Senkin täytyy onnistua riittävän hyvin, jotta ihmisten kokemus sukupuolesta muuttuu. Pelkkä kaapista tuleminen identiteettinsä suhteen ei muuta koko sosiaalista sukupuolta.

Vain kehon muuttaminen voi muuttaa syvät biologiaan sidoksissa olevat sosiaaliset ulottuvuudet, joita mikään muu ei muuta. Yksi suurimmista transprosessissa tapahtuvista muutoksista on juuri se, että alkaa viehättää ulkoisten sukupuolipiirteidensä muuttumisen vuoksi toisia ihmisiä kuin aiemmin viehätti. Se vaikuttaa ihmisten suhtautumiseen valtavasti. Melkein koko yhteiskuntamme sukupuolierotteluineen on rakentunut juuri tämän seksuaalisuuden aiheuttaman eron päälle.Fyysiseen todellisuuteen sidotun sosiaalisen sukupuolen sotkeminen niin kutsuttuun sukupuolirooliin on hyvin yleistä ja vahingollista transsukupuolisten kannalta. Jotkut eivät erittele niitä käsitteellisesti toisistaan. Hyvin suuri osa sukupuolikeskustelun epämääräisyydestä johtuu juuri siitä, että nämä kaksi asiaa menevät ihmisiltä sekaisin.

Annan tästä esimerkin. Transprosessin osana käydään läpi ns. tosielämän koe. Sen tarkoituksena on se, että yksilö elää vuoden oikeaksi kokemansa sukupuolen roolissa. Tätä koetta kritisoidaan usein pilkalliseen sävyyn. Kysytään esimerkiksi, että pitääkö naiseksi itsensä kokevalla olla pitkä tukka tai täytyykö jonkun meikata elääkseen naisroolissa. Ihmisten käsitys sanasta sukupuolirooli on tämä.

Oikeastihan tosielämän kokeella ajetaan takaa sitä, että elettäisiin sosiaalisesti oikeaksi koetun sukupuolen edustajaksi tulkittuna eli naisena, oli sitten millainen nainen tahansa. Jos asia ilmaistaisiin sanomalla, että tulee elää sosiaalisesti naisena/miehenä eikä käytettäisi sanaa sukupuolirooli, se olisi paljon helpompi ymmärtää. Jos tosielämän kokeen ideaa jostain pitäisi kritisoida niin siitä, että yhteiskunta ei kohtele vielä naiselta näyttämätöntä yksilöä naisena eikä mieheltä näyttämätöntä miehenä.Sukupuoliroolit voivat ahdistaa transsukupuolisia siinä missä muitakin ihmisiä, jos on kasvanut niiden osalta ahdasmielisissä ympyröissä. Ne eivät kuitenkaan ole transsukupuolisten pohjimmainen ongelma. Pelkkä sukupuolinormeihin sopimattomuus ei tee kenestäkään transsukupuolista vaan siihen tarvitaan sukupuoliristiriita. Naiseus on aivan yhtä väärää transsukupuoliselle miehelle oli se millaista naiseutta tahansa ja se on väärää sekä fysiologisella että sosiaalisella tasolla, jotka ovat sidoksissa toisiinsa.

Väite ja uskomus, että transsukupuolisuus lakkaa olemasta jos sukupuolinormeja väljennetään on lapsellinen. Sukupuolet eivät lakkaa koskaan olemasta sosiaalisesti eri asioita sukupuolirooleja väljentämällä sen enempää kuin lajit lakkaavat olemasta sosiaalisesti eri asioita.

Myös monet transsukupuoliset voisivat tarkistaa miten puhuvat sukupuoliristiriidastaan. Jos pohjimmainen ongelmasi ei ollut sukupuolirooli etkä olisi voinut olla yhtään minkäänlainen syntymässä määritellyn sukupuolesi edustaja, älä hyvä ihminen puhu siitä kuin se olisi ollut pohjimmainen ongelmasi. Jos puhut sukupuolirooleista, ole mieluiten säntillinen ja lisää, että asia ei varsinaisesti liity transsukupuolisuuteesi.

On turha miettiä mistä erinäiset tahot ovat saaneet päähänsä, että transsukupuoliset ovat vain mielivaltaisista sukupuolinormeista ahdistuneita luopioita, jotka päättivät alkaa toisensukupuolisiksi, jos itse koko ajan levittää ympäriinsä tätä vahvistavaa retoriikkaa. Väärinkäsitys asiasta syntyy helposti, vaikka sitä ei tarkoittaisikaan.Minä en suostu koskaan kutsumaan transprosessia sukupuoliroolin vaihdokseksi. Se on todella paljon syvempi prosessi, jossa muuttuu  ulkoinen sukupuoli toisiinsa väistämättä sidoksissa olevine osa-alueineen, jotka ovat sosiaalisia ja biologisia. Ihminen muuttuu sen seurauksena myös henkisesti.

Fraasi siitä kuinka transsukupuolisuus on sukupuoliroolin muutos eikä liity mitenkään seksuaalisuuteen on kuin nelivuotiaan lapsen kyhäämä irvikuva siitä, mitä sukupuoliristiriita ja transprosessi kaikissa ulottuvuuksissaan on. Se ei auta ihmisiä ymmärtämään miten vaikeasti ratkaistavasta ja syvästä asiasta sukupuoliristiriidassa on todellisuudessa kyse. 

Kyse on tilasta, joka ei katoa sukupuolirooleja avartamalla yhtään minnekään sen enempää kuin sukupuoliroolien avartaminen tekee miehestä ja naisesta koskaan saman asian.


Tunnisteet

Näytä enemmän

Suositut tekstit